(0515) 57 61 69 info@fic.nl

De afbouw van hypotheekrenteaftrek is al enige jaren van toepassing. De komende jaren zal deze afbouw verder doorgaan. In 2022 is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen maximaal 40% in box 1 (vanaf 2023 maximaal 37,05%).

Het belastingtarief in box 1 van 2022:

Schijf 1: belastbaar inkomen tot €69.399,- tegen 37,07%

Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf €69.399,- tegen 49,50%

Tot een inkomen van € 69.399,- is de hypotheekrente aftrek tegen 37,07%.

Hiertegenover wordt de eigenwoningforfait verlaagd (deze forfait over de WOZ waarde komt bij het belastbaar inkomen op). In 2022 is de forfait 0,45% over de woning met een WOZ waarde vanaf € 75.000,-. In 2023 wordt deze forfait 0,40%.

Ook wordt jaarlijks het voordeel van een geringe hypotheekschuld beperkt, beter bekend als Wet Hillen. Tot en met 2018 werd het verschil van een lagere hypotheekrente dan het forfait bedrag als aftrek genomen. Vanaf 2019 wordt 3,33% (totaal in 30 jaar) afgebouwd m.b.t. aftrek geringe hypotheek. In 2022 is dat 86,67%.

Voorbeeld 2018: In 2018 moet u voor uw eigen woning € 1.200,- eigenwoningforfait aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000,- betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200,-. U krijgt dan een aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld van € 200,-. Per saldo derhalve geen forfait en geen aftrek.

Voorbeeld 2022: In 2022 moet u voor uw eigen woning € 1.200,- eigenwoningforfait aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000,- betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200,-. Uw aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld is € 174,- (= € 200,- x 86,67%). Dat betekent dat het verschil van € 26,- bij uw ‘inkomen uit werk en woning’ optellen.