(0515) 57 61 69 info@fic.nl

 Heb je gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan wordt van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 een belastingschuld opgebouwd voor alle belastingen waarvoor bijzonder uitstel is aangevraagd. De belastingdienst biedt daarvoor een betalingsregeling aan.

Je krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld af te betalen. Maandelijks is dit een vast bedrag, inclusief invorderingsrente. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

Er kan een verzoek ingediend worden om de looptijd te verlengen met 2 jaar als de schuld meer dan € 10.000,- is. Bij een schuld van meer dan € 50.000,- wordt meer onderbouwing gevraagd door de belastingdienst.

De belastingdienst stuurt vóór 1 oktober 2022 een brief met daarin:

  • een overzicht van de totale belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

Elk kwartaal wordt een overzicht verzonden met de totale belastingschuld, totdat deze volledig is afbetaald.

Er zijn nog twee manieren om extra en/of sneller af te lossen:

  1. Betaling op basis van de (naheffings)aanslag. Vermeld bij betaling van de aanslag het kenmerk van de (naheffings)aanslag;
  2. Extra aflossen m.b.v. het betalingskenmerk van de betalingsregeling.

Dit verkort de looptijd van de aflossingen, maar het maandbedrag van aflossing blijft gelijk.

Bron: tipsenadvies.nl