(0515) 57 61 69 info@fic.nl

 Indien u als aanmerkelijkbelanghouder in box 2 een verlies maakt, mag dit worden verrekend met winsten in box 2. Als u geen aanmerkelijk belang meer heeft, kunt u aanspraak maken op een belastingkorting. Wat besliste de rechter onlangs hierover?

Aanmerkelijkbelangverlies in box 2. U heeft privé een aanmerkelijk belang op het moment dat u minimaal 5% van de aandelen in een BV houdt. De voordelen hieruit, zoals een dividenduitkering of verkoopwinst, worden in box 2 belast tegen 26,9%. Wordt er met een aandelenverkoop of liquidatie van de BV verlies gemaakt, dan kunt u dit verrekenen met andere inkomsten in dezelfde box. Hiervoor mag het verlies één jaar terug en zes jaar vooruit worden ingezet.

 

Geen aanmerkelijk belang meer. Het kan echter ook zijn dat u na het verlies geen aanmerkelijk belang heeft. U liquideert bijv. uw enige BV en daardoor blijft u met een aanmerkelijkbelangverlies achter. Verrekenen met andere inkomsten in box 2 is dan niet aan de orde en komt wellicht nooit meer aan de orde.

 

Belastingkorting

Op verzoek. In een dergelijke situatie kunt u na verloop van tijd aanspraak maken op een belastingkorting. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij uw belastingkantoor. Dit verzoek is mogelijk vanaf het tweede jaar dat u geen aanmerkelijk belang meer heeft. Als u dus uw enige BV in maart 2021 liquideert en daardoor een verlies realiseert in box 2, kunt u vanaf 2023 verzoeken om deze belastingkorting. Tip. Het kan aantrekkelijk zijn om bij het ontstaan van een verlies uit aanmerkelijk belang ook uw andere aanmerkelijk belangen van de hand te doen. Daardoor kan dit verlies worden omgezet in een belastingkorting.

 

Termijn. De belastingkorting bedraagt 26,9% van uw verlies in box 2 en mag worden verrekend met de verschuldigde belasting in box 1. De termijn voor deze verrekening bedraagt negen jaar na het ontstaan van het verlies in box 2.

 

Voorbeeld

Verlies.Stel, u heeft na verkoop van al uw aanmerkelijkbelangaandelen in 2021 een onverrekend box 2-verlies van € 40.000. Dit verlies is in 2023 door de Belastingdienst vastgesteld bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021.

 

Omzetting.Dit box 2-verlies kan twee jaar later, dus vanaf 2023, op uw verzoek worden omgezet in een belastingkorting van € 10.760 (26,9% van € 40.000). Deze korting verrekent de Belastingdienst dan automatisch met uw aanslag inkomstenbelasting over 2023 in box 1. Een eventueel resterend onverrekend deel van deze belastingkorting kan tot uiterlijk 2030 (2021 + negen jaar) verrekend worden.

 

Verliesbeschikking

Voor het vaststellen van deze belastingkorting is het noodzakelijk dat het verlies uit aanmerkelijk belang door de Belastingdienst is vastgesteld in een beschikking. Deze eis werd onlangs bevestigd tijdens een rechtszaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2023:1900) .

 

Essentieel. In deze zaak probeerde een dga toch een belastingkorting te verrekenen, ondanks dat er nog geen beschikking met het aanmerkelijkbelangverlies was opgelegd. De Belastingdienst weigerde dit, omdat naar hun mening een dergelijke beschikking essentieel is om uiteindelijk tot verrekening over te gaan. In eerste instantie kreeg de dga weliswaar gelijk van de rechtbank, maar het hof besliste anders. Een verliesbeschikking is essentieel voor het verrekenen van een belastingkorting.

 

Het kan aantrekkelijk zijn om bij het ontstaan van een verlies uit aanmerkelijk belang ook uw andere aanmerkelijk belangen van de hand te doen. Daardoor kan dit verlies worden omgezet in een belastingkorting. Voor het verrekenen van de belastingkorting is het essentieel dat de Belastingdienst een verliesbeschikking heeft opgelegd.

 

 

Bron: tipsenadvies.nl