(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Zoals u weet, kunt u recht hebben op Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als u zakelijke aanschaffingen doet. De KIA-drempel 2023 is opgehoogd. Een update …

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als u in 2023 meer dan € 2.600 en niet meer dan € 353.973 investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.

Bij een investeringsbedrag in 2023

van meer dan

maar niet meer dan

dan bedraagt de KIA

€     2.600

€ 0

€     2.600

€   63.716

28% van het investeringsbedrag

€   63.716

€ 117.991

€ 17.841

€ 117.991

€ 353.973

€ 17.841 -/- 7,56% van de investering boven € 117.991

€ 353.973

€ 0

Wat zijn de voorwaarden? In 2023 komt u in aanmerking voor de KIA als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting;
  • u investeert voor meer dan € 2.600, maar niet meer dan € 353.973 in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Uitgesloten. Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de KIA. Uitgesloten zijn bijv.:

  • personenauto’s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg;
  • bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming;
  • bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag minder bedraagt dan € 450.

Geen KIA. Als u investeringsverplichtingen aangaat met personen die tot uw huishouden behoren, met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of met personen die tot hun huishouden behoren, heeft u in beginsel ook geen recht op investeringsaftrek. Indien er echter sprake is van zakelijk handelen, kunt u wel in aanmerking komen voor de KIA ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-69109.html ).

Ook tweedehands! In tegenstelling tot de MIA\Vamil en EIA kunnen tweedehandsbedrijfsmiddelen wel in aanmerking komen voor de KIA.

Combineren met andere regelingen? Investeert u in 2023 in milieuvriendelijke, energiebesparende of duurzame energietechnieken, dan kunt u naast de KIA ook in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). U kunt voor één investering geen EIA en MIA tegelijk krijgen. Wat kan er samen? 

Regeling

KIA

MIA\Vamil

EIA

KIA

Ja

Ja

MIA\Vamil

Ja

Nee

EIA

Ja

Nee

Aanvragen niet nodig!

De KIA dient u toe te passen bij uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting in het jaar van investeren. U krijgt alleen aftrek als u het bedrijfsmiddel in het desbetreffende boekjaar heeft betaald of als u het bedrijfsmiddel in dat boekjaar al voor het eerst in gebruik heeft genomen. Is dat niet zo, dan kunt u de investeringsaftrek claimen tot maximaal het betaalde bedrag in dat boekjaar. Het restant aan investeringsaftrek kunt u in de volgende jaren in aftrek nemen, maar uiterlijk in het jaar van ingebruikname.

Als u (ook als BV) in 2023 meer dan € 2.600 (was € 2.400) en niet meer dan € 353.973 investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. Ook voor tweedehands investeringen!

Bron: tipsenadvies.nl