(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Stel, u heeft geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak van uw privéwoning en de btw teruggevraagd. Nu wilt u extra zonnepanelen aanschaffen, omdat u een warmtepomp/airco en een elektrische auto heeft. Hoe zit het dan met de btw?

Btw-ondernemer. Indien u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer. Over de aan de energiemaatschappij geleverde energie en over het privégebruik is btw verschuldigd. Daar staat tegenover dat de btw op de investering in zonnepanelen in aftrek kan worden gebracht.

Speciale regeling

Vrijstelling. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Door na het jaar van investeren te kiezen voor de OVOB (vroeger de kleineondernemersregeling) bestaat er in het jaar van investeren recht op teruggave van btw en wordt u daarna niet geconfronteerd met administratieve lasten en hoeft er geen btw-aangifte te worden gedaan. Let op. De OVOB is van toepassing indien er op jaarbasis niet meer dan € 20.000 btw-belaste omzet wordt behaald.

Herzieningsregeling. Aandachtspunt hierbij is wel dat u door toepassing van de OVOB na het jaar van investeren te maken kunt krijgen met een jaarlijkse verplichte gedeeltelijke terugbetaling van btw (herzieningsregeling). Dit betekent dat bij niet-geïntegreerde zonnepanelen gedurende vier jaar steeds 1/5 deel van de teruggevraagde btw terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst. Bij geïntegreerde zonnepanelen moet gedurende negen jaar steeds 1/10 deel van de teruggevraagde btw terugbetaald worden.

Drempelbedrag. Bij een investeringsbedrag van minder dan € 14.404 (inclusief btw) voor niet-geïntegreerde zonnepanelen vindt er geen herziening plaats. Voor geïntegreerde zonnepanelen geldt een maximaal investeringsbedrag van € 86.428 (inclusief btw). Dit komt erop neer dat er geen herziening aan de orde is als de btw op de investering in niet-geïntegreerde zonnepanelen minder is dan € 2.500 en de btw op de investering in geïntegreerde zonnepanelen minder is dan € 5.000.

Zonnepanelen uitbreiden

Voor minimaal drie jaar. Deelname aan de OVOB is als hoofdregel minimaal drie jaar en vervalt dan alleen als de omzet behaald met de exploitatie van de zonnepanelen in een jaar meer bedraagt dan € 20.000. Let op. Dit betekent dat er dus niet altijd btw kan worden teruggevraagd als er voor de tweede keer zonnepanelen worden aangeschaft. Als er bijv. in 2021 voor de eerste keer zonnepanelen zijn gekocht en er in 2022 gebruik is gemaakt van de OVOB, dan kunt u pas in 2025 opnieuw btw terugvragen op de aanschaf van zonnepanelen.

In 2019 of eerder. Indien u zich als zonnepaneelhouder in 2019 of eerder heeft aangemeld voor de oude kleineondernemersregeling, dan bent u vanaf 2020 automatisch aangemeld voor de OVOB. De driejaarstermijn geldt dan niet, u kunt zich binnen deze drie jaar afmelden voor de OVOB. Tip. Dit kan bijv. van pas komen als u uw zonnepanelen wilt uitbreiden. Door u af te melden voor de OVOB, kunt u de btw op de extra zonnepanelen terugvragen. Let op. U kunt dan gedurende drie jaren niet deelnemen aan de OVOB en u moet btw-aangifte gaan doen. U moet dan dus over de teruggeleverde stroom btw gaan afdragen.

Vanaf 2023 0% btw? Vanaf 1 januari 2023 zal er waarschijnlijk 0% btw geheven worden op de levering van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen, zodat er geen teruggaaf van btw meer hoeft te worden gevraagd.

Indien u als particulier extra zonnepanelen wilt aanschaffen, kan de btw daarop niet altijd worden teruggevraagd. Er zijn plannen om de btw op zonnepanelen per 1 januari 2023 te verlagen naar 0%. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om tot 2023 te wachten met de aanschaf van de extra zonnepanelen.

Bron: tipsenadvies.nl