(0515) 57 61 69 info@fic.nl

 Welke fiscaal vrijgestelde bedragen gelden er dit jaar? Waarom is het raadzaam om de schenking zwart-op-wit vast te leggen? 

Voordelig voor schenk-en erfbelasting. Door schenkingen te doen aan (klein)kinderen kunt u hen financieel steunen. Daarbij is schenken ook een goede manier om vermogen fiscaal gunstig over te hevelen naar de volgende generatie(s). Door op een handige manier gebruik te maken van de jaarlijks vrijgestelde bedragen. kan er niet alleen betaling van schenkbelasting, maar ook van erfbelasting worden voorkomen. Hoe meer vermogen er naar de kinderen wort overgeheveld, des te kleiner is het vermogen dat ze uiteindelijk als erfenis verkrijgen. 

Vrijgestelde bedragen. In 2023 gelden de volgende fiscale vrijstellingen voor de schenkbelasting. 

  •  Aan ieder kind €6.035
  • Aan ieder kleinkind €2.418 
  • Aan ieder kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig €28.947
  • Aan ieder kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig €60.298 onder voorwaarde dat dit geld wordt gebruikt voor studie of opleiding
  • Aan ieder kind of kleinkind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig €28.947, onder voorwaarde dat dit geld wordt gebruikt voor de financiering van de eigen woning. Let op. De laatste vrijstelling geldt alleen nog dit jaar! 

Schriftelijk vastleggen. Voor het doen van een schenking hoeft er geen notaris te worden ingeschakeld. Een simpele overboeking naar de bankrekening van de (klein) kinderen onder vermelding van ‘schenking’ is voldoende. Ook is het niet verplicht om de schenking schriftelijk vast te leggen, maar om goed bewijs te hebben is het raadzaam om dat toch te doen. De datum waarop de schenking is gedaan, is dan voor iedereen duidelijk. Dit geldt ook als bewijs voor de Belastingdienst in welk kalenderjaar de schenking is gedaan. 

Bron: tipsenadvies.nl