(0515) 57 61 69 info@fic.nl

De fiscale stimulering van elektrische personenauto’s is nog slechts minimaal. Deze subsidiëring heeft zijn werk gedaan. Voor elektrische bestelauto’s bestaan er echter nog wel veel fiscale stimulansen. Houd wel de voorwaarden goed in de gaten.

Reguliere aftrekposten. Allereerst investeert u in een bedrijfsmiddel. Dit betekent dat u de aankoopprijs van de elektrische bestelauto via een jaarlijkse afschrijving ten laste van uw winst mag brengen. De btw op de aankoop is verrekenbaar voor uw BV. Verder mogen de gebruikskosten worden afgetrokken. Denk hierbij aan de kosten van de elektriciteit, onderhoud en verzekering. Dit geldt natuurlijk voor iedere auto die zakelijk is aangekocht. Maar wat zijn dan de fiscale voordelen van een elektrische bestelauto?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Allereerst kunt u gebruikmaken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze is voor personenauto’s uitgesloten, maar niet voor bestelauto’s. Concreet betekent dit dat u tot maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag in mindering mag brengen op uw winst. Als de bestelauto € 60.000 (exclusief btw) kost, dan levert dit uw BV een extra aftrekpost op van € 16.800. Let op. Bij het bepalen van de KIA moet er rekening worden gehouden met alle investeringen gedurende het belastingjaar. Hoe meer u investeert, des te lager (relatief en soms ook absoluut) de KIA.

Milieu-investeringsaftrek

Naast de KIA kan uw BV voor de investering in de elektrische bestelauto ook aanspraak maken op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Let op. De auto moet dan als een zogenaamde ‘N1 bestelauto’ op kenteken worden gezet. Uw dealer kan u informeren of hiervan sprake is.

Voordeel. De MIA levert uw BV een extra aftrekpost op van maar liefst 45% van het geïnvesteerde bedrag minus € 11.000. Als we dus wederom uitgaan van een bestelauto van € 60.000 (exclusief btw), dan krijgt u MIA over € 49.000. Dit levert uw BV een extra aftrekpost op van € 22.050.

Willekeurig afschrijven

Daarnaast mag er op grond van de Vamil-regeling versneld worden afgeschreven op deze investering. Concreet mag 75% van de investering ineens worden afgeschreven. De resterende 25% moet regulier (in vijf jaar) worden afgeschreven. De Vamil-regeling maakt het dus mogelijk om de afschrijvingskosten eerder te nemen en biedt uw BV zodoende een rentevoordeel. Tip. Ga na in welke jaren de afschrijving het meeste fiscaal voordeel oplevert.

Aanvragen

De MIA en Vamil zijn één gecombineerde regeling die u aanvraagt via RVO.nl. Deze aanvraag moet u indienen binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. In de regel is dit het moment waarop u de offerte van uw dealer ondertekend. Wacht niet met het aanvragen totdat de bestelauto daadwerkelijk wordt geleverd.

Subsidie

Om het gebruik van elektrische bestelauto’s te stimuleren, bestaat er ook een afzonderlijke subsidie, de SEBA. Deze bedraagt 10-12% met een maximum van € 5.000. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u uw aankoop aanmelden bij RVO.nl. Let op. U moet deze subsidie aanvragen met een nog niet definitief koopcontract. In uw overeenkomst met de dealer moet dus staan dat deze pas na enkele dagen definitief wordt of na een positief besluit over deze subsidie. Check uw conceptkoopcontract hierop.

Wacht niet met het aanvragen van MIA en Vamil totdat de elektrische bestelauto daadwerkelijk wordt geleverd. De kans is groot dat u dan te laat bent. De termijn van drie maanden begint namelijk te lopen na het ondertekenen van de offerte. De levertermijnen zijn op dit moment lang, waardoor u anders achter het net vist.

 

Bron: tipsenadvies.nl