(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Zoals bekend, moet u als dga een gebruikelijk loon uit uw BV ontvangen. Op dit moment mag hierbij rekening worden gehouden met een marge van 25%. Het kabinet heeft echter besloten om deze marge met ingang van 2023 af te schaffen.

De gebruikelijkloonregeling

Minimumbedrag. Als dga moet u uit uw BV een loon ontvangen dat minimaal gelijk is aan het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van werknemers van uw BV of van verbonden lichamen;
  • € 48.000 (2022).

Meest vergelijkbare dienstbetrekking? In de praktijk blijkt het lastig om exact te bepalen welke dienstbetrekking (zonder aandelenbelang) gelijk kan worden gesteld aan die van de dga (met aandelenbelang). En welke vergoeding hoort daar bij?

Doelmatigheidsmarge. Gelukkig mag u 25% afwijken van dit loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit maakt de discussies met de Belastingdienst iets makkelijker en biedt u als dga de mogelijkheid om uw salaris uit de BV niet te hoog vast te stellen.

Belastingplan 2023

Afschaffing doelmatigheidsmarge. De afgelopen tijd is er politiek discussie ontstaan over de belastingheffing voor de dga en zijn BV(‘s). Box 2 werd zelfs omschreven als een ‘pretbox’. Nu weet u wel beter, maar toch is er tijdens Prinsjesdag 2022 besloten de dga flink aan te pakken, onder andere door afschaffing van de doelmatigheidsmarge.

Nieuwe grenzen. U moet dus bij het vaststellen van uw gebruikelijk loon met ingang van 2023 rekening houden met de volgende grenzen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van werknemers van uw BV of van verbonden lichamen;
  • € 48.000 (mogelijk wordt dit in 2023 nog wat verhoogd).

Gebruikelijk loon aanpassen?

Vaststellingsovereenkomst. Staatssecretaris Van Rij heeft in een nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2023’ meer duidelijkheid gegeven over de afschaffing van de doelmatigheidsmarge. Zo valt daaruit af te leiden dat indien u een vaststellingsovereenkomst (VSO) met de Belastingdienst heeft gesloten over de hoogte van uw gebruikelijk loon, deze wetswijziging hierop invloed kan hebben. Let op.  Als de looptijd van de VSO doorloopt in 2023 en als daarin is afgesproken dat 75% van een bepaald vergelijkbaar salaris in aanmerking moet worden genomen, dan moet u vanaf 1 januari 2023 uw salaris verhogen. Volgens staatssecretaris Van Rij blijft de VSO namelijk van kracht zonder nadere afstemming met de Belastingdienst, maar moet u nu wel 100% van dit vergelijkbare salaris in aanmerking nemen.

Geen vaststellingsovereenkomst. Ook als u zonder afstemming met de Belastingdienst een gebruikelijk loon heeft bepaald op 75% van het loon van een vergelijkbare werknemer, zou u in 2023 dit salaris moeten aanpassen. Of het in de praktijk altijd zover komt, is wel de vraag. De controlekracht van de Belastingdienst is beperkt. Gaan zij naar aanleiding van deze wetswijziging nu met alle dga’s deze discussie aan? Wij verwachten van niet.

Zorg voor een goede onderbouwing van uw gebruikelijk loon bij de BV. Met een dossier waarin de salarissen van vergelijkbare werknemers staan opgesomd, kunt u aantonen dat uw salaris binnen de grenzen valt. U mag hierbij vanaf 2023 geen rekening meer houden met de doelmatigheidsmarge van 25%.


Bron: tipsenadvies.nl