(0515) 57 61 69 info@fic.nl

De wettelijke ondergrens van het gebruikelijk loon voor een dga bedraagt in 2023 € 51.000. Dit betekent een flinke stijging ten opzichte van 2022 toen het gebruikelijk loon € 48.000 bedroeg. Er is nog een belangrijke wijziging.

Geen doelmatigheidsmarge meer. Per 1 januari 2023 is de zogenaamde ‘doelmatigheidsmarge’ afgeschaft. Dit betekent dat u als dga niet langer 25% mag afwijken van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Let op.  Dit heeft met name gevolgen voor dga’s die afspraken met de Belastingdienst hebben gemaakt over hun gebruikelijk salaris. Als daarbij rekening is gehouden met deze doelmatigheidsmarge, zullen zij hun gebruikelijk loon flink moeten verhogen.

Grenzen. Concreet betekent dit dat u bij het vaststellen van uw gebruikelijk loon vanaf 1 januari 2023 rekening moet houden met de volgende grenzen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van werknemers van uw BV of van verbonden lichamen;
  • € 51.000.

Het gebruikelijk loon voor een dga bedraagt in 2023 minimaal € 51.000. U mag geen rekening meer houden met de doelmatigheidsmarge van 25%.

Bron: tipsenadvies.nl