(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Een dga die werkt voor zijn eigen BV, moet een bepaald minimum aan loon uit zijn BV ontvangen, de gebruikelijkloonregeling. De regels hiervoor zijn met ingang van 2023 gewijzigd. Wij zetten de belangrijkste regels voor u op een rij.

Voor wie? De gebruikelijkloonregeling geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in zijn BV en werkzaamheden verricht voor deze BV. In bepaalde situaties moeten ook uw partner en kinderen de gebruikelijkloonregeling toepassen.

In 2023. Is de gebruikelijkloonregeling van toepassing, dan moet u uw loon in 2023 ten minste vaststellen op het hoogste bedrag van een van de volgende bedragen:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
  • het loon van de meestverdienende werknemer in uw BV; of
  • € 51.000 (€ 48.000 in 2022).

Doelmatigheidsmarge afgeschaft. Tot en met 2022 mocht u rekening houden met 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze zogeheten ‘doelmatigheidsmarge’ is met ingang van 2023 vervallen.

Voorbeeld

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedraagt in 2022 en 2023 € 62.000. Het loon van de meest verdienende werknemer bedraagt in beide jaren € 47.000.

In 2022.Het gebruikelijk loon 2022 bedraagt € 48.000 (het hoogste bedrag van 75% van € 62.000 = € 46.500, € 47.000 en € 48.000).

In 2023.Het gebruikelijk loon in 2023 bedraagt € 62.000 (het hoogste bedrag van € 62.000, € 47.000 en € 51.000). Dit is maar liefst € 14.000 hoger!

Kan het iets minder?

In sommige situaties kunt u een lager loon hanteren dan het berekende gebruikelijk loon.

Starters. Zo mogen starters maximaal drie jaar van een lager loon uitgaan. Het te hanteren loon mag in principe niet lager zijn dan het minimumloon, tenzij de BV het minimumloon niet kan betalen vanwege het opstarten van de onderneming.

Verlies. Ook als uw bedrijf zo veel verlies lijdt dat de continuïteit in gevaar komt, kunt u een lager loon toepassen. Ook een negatief of zeer gering eigen vermogen kan hierbij een rol spelen.

Rechtspraak. In een recente procedure voor Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA 2023:519) mocht een BV rekening houden met een lager gebruikelijk loon vanwege de geringe resultaten van de BV. Zonder de verlaging zou er zelfs geen ruimte zijn voor minimale investeringen. Het hof ging echter niet akkoord met een verlaging tot nihil.

Werken in deeltijd. Werkt u in deeltijd, dan mag u het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer berekenen op basis van uw deeltijdpercentage. Let op. Het is hierbij belangrijk dat u kunt onderbouwen dat de omvang van uw werkzaamheden ervoor zorgen dat een lager loon dan € 51.000 (2023) gebruikelijk is.

Minder dan € 5.000. Bedraagt uw gebruikelijk loon niet meer dan € 5.000 (denk hierbij aan een BV waarvoor u nagenoeg geen activiteiten verricht), dan hoeft u geen rekening te houden met de gebruikelijkloonregeling en kunt u er zelfs ook voor kiezen geen loon te betalen aan uzelf. Betaalt u wel loon aan uzelf, dan moet u ook een loonadministratie voeren en loonheffing afdragen, ook als dit loon minder dan € 5.000 bedraagt.

Door het vervallen van de doelmatigheidsmarge van 25% komt het in aanmerking te nemen gebruikelijk loon mogelijk aanzienlijk hoger uit. Het is daarom goed om nog eens te kijken of u een lager loon kunt hanteren vanwege eventuele verliezen of een negatief vermogen in de BV.

Bron: tipsenadvies.nl