(0515) 57 61 69 info@fic.nl

De aantrekkelijke fietsregeling wil zakelijk gebruik van de fiets bevorderen. Maar wat nu als zakelijk gebruik niet aan de orde is? Kunt u de regeling zodanig toepassen dat de fiets in feite ‘gratis’ door de BV wordt verstrekt?

Fiets van de zaak. Sinds enkele jaren kennen we voor de fiets van de zaak een fiscaal aantrekkelijke regeling die in de praktijk massaal gebruikt wordt. Maar hoe gebruikt u deze ook optimaal?

Fietsregeling

Bijtelling van 7%. De fietsregeling komt er in het kort op neer dat u aan uw personeel een fiets ter beschikking kunt stellen en dan vanwege het privégebruik per jaar 7% van de catalogusprijs als loon in aanmerking neemt. Stelt u dus een fiets van € 2.000 ter beschikking, dan wordt er per jaar € 2.000 x 7% = € 140 als loon aangemerkt. Bij een belastingtarief van bijv. 40% betaalt de werknemer dus € 56 per jaar voor het privégebruik.

Geen zakelijk gebruik? De regeling geldt als de fiets ook voor privégebruik ter beschikking is gesteld. De regeling geldt bovendien als de fiets alleen privé gebruikt wordt, bijv. omdat zakelijk gebruik eenvoudigweg niet mogelijk is, zoals de fiets die ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer die 150 kilometer van zijn werk woont. De fiets zal dan slechts privé worden gebruikt, maar ook dan is de regeling gewoon van toepassing, zo blijkt uit een toelichting van de Belastingdienst. Men baseert dit op een uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2009:BI0456) voor een soortgelijke situatie met betrekking tot een ter beschikking gestelde auto.

Overnemen fiets

Tegen de restwaarde. Als een ter beschikking gestelde fiets door de werknemer privé wordt overgenomen, kan dit zonder fiscale gevolgen als de werknemer de restwaarde van de fiets aan de werkgever vergoedt. Hierbij mag worden uitgegaan van een waardevermindering van 20% per jaar. Dit betekent dat voor een fiets van bijv. drie jaar oud een waarde wordt verondersteld van 40% van de catalogusprijs. In eerder genoemd voorbeeld is dit dus € 2.000 x 40% = € 800. Tip.  Het betekent echter ook dat de werknemer de fiets na vijf jaar ‘gratis’ van de werkgever kan overnemen, zonder fiscale gevolgen.

Overige aandachtspunten

Werkkostenregeling. Als u een fiets ter beschikking stelt, kunt u desgewenst de 7%-bijtelling weer vergoeden via de werkkostenregeling. Op deze manier blijft het privévoordeel onbelast en betaalt u als werkgever alleen belasting als u in het jaar de vrije ruimte overschrijdt.

Kilometervergoeding. Van belang is verder dat na overname van de fiets door de werknemer, u voor het zakelijk gebruik een onbelaste vergoeding kunt betalen van thans € 0,21/km.

Onbelaste vergoeding. Ten slotte is nog van belang dat u met de fiets samenhangende zaken, zoals reparatiekosten, onbelast kunt vergoeden of verstrekken zolang de fiets ter beschikking is gesteld. Na overname van de fiets kan dit dus niet meer. Alleen als u een regenpak vergoedt of ter beschikking stelt, is dit wel belast. U kunt dit weer voorkomen door het te bedrukken met een logo van uw BV met een grootte van minstens 70 cm2 .

Ook voor de dga?

Zoals bekend, wordt een dga van de BV fiscaal als werknemer behandeld. Het hiervoor genoemde geldt dus in beginsel ook voor u als dga. Het is wel zaak u zelf niet al te afwijkend te behandelen ten opzichte van de overige werknemers, omdat er anders wellicht een voordeel wordt verondersteld dat u geniet vanuit uw positie als dga. U loopt dan het risico dat dit voordeel belast wordt in box 2.

Overweeg aan uw personeel een fiets ter beschikking te stellen en de bijtelling desgewenst weer te vergoeden via de werkkostenregeling. Na vijf jaar kan de werknemer eventueel de fiets onbelast van uw BV overnemen. Dit geldt ook voor u als dga.

Bron: Tips en advies.nl