(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Onlangs oordeelde Hof Den Haag dat het verstrekken van gezonde maaltijden aan werknemers niet onbelast kan blijven. Een mooie aanleiding om nog eens op een rijtje te zetten hoe het nu zit met eten, drinken en werknemers.

Werkkostenregeling

In de loonbelasting speelt de werkkostenregeling een grote rol. Deze geeft u als werkgever de ruimte om bepaalde vergoedingen of verstrekkingen aan uw werknemers onbelast te laten, door gebruik te maken van vrijstellingen en nihilwaarderingen of door iets onder te brengen in de vrije ruimte.

Gezonde maaltijden niet onbelast. Onlangs oordeelde Hof Den Haag dat het verstrekken van gezonde maaltijden niet onbelast kan blijven, zodat de werkgever dit of in de werkkostenregeling moet onderbrengen of ervoor moet kiezen om de werknemers belasting te laten betalen over dit voordeel. De betreffende werkgever overweegt om de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen. Een mooie aanleiding om eens op een rijtje te zetten hoe het nu zit als u eten en drinken aan uw werknemers verstrekt.

Wat mag er onbelast?

Kleine consumpties. Maaltijden op het werk kunt u (op een paar kleine uitzonderingen na) niet onbelast verstrekken. Kleine consumpties wel, bijv. gratis koffie, thee en frisdrank.

Maaltijden op het werk. Voor verstrekte maaltijden op het werk geldt als hoofdregel dat deze voor de loonheffing gewaardeerd moeten worden op € 3,35 per stuk. Het maakt geen verschil of het om een ontbijt, lunch of diner gaat.

Eigen bijdrage. Als uw werknemer een bijdrage betaalt, mag u deze aftrekken van het normbedrag.

Keuze. U kunt ervoor kiezen om de werknemer zelf belasting te laten betalen over het voordeel of om dit voordeel ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te brengen (met het risico dat als u deze overschrijdt er 80% eindheffing voor uw rekening komt).

Zijn er uitzonderingen?

Meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Als een maaltijd een meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft, hoeft u niets te belasten. Dat is het geval als een werknemer door zijn werk niet tussen 17.00 en 20.00 uur thuis kan eten, bij al dan niet verwacht overwerk of bij werken op koopavonden, bij therapeutisch mee-eten in de gezondheids- of welzijnszorg en bij werkzaamheden aan boord van een vliegtuig of schip. In deze gevallen mag u de werkelijke kosten van de maaltijd onbelast vergoeden of de werknemer een vergoeding geven van € 3,35 per maaltijd.

Niet op werkplek. Ook als u een maaltijd vergoedt die niet op de werkplek wordt gegeten, bijv. tijdens een dienstreis of bij een zakelijke bespreking met een klant, hoeft er niets belast te worden.

Personeelsfeest. Voor maaltijden tijdens een personeelsfeest geldt dat deze op het normbedrag van € 3,35 gewaardeerd mogen worden als het feest op de werkplek plaatsvindt. Let op. Als het feest extern is, moeten de werkelijke kosten van de maaltijden belast worden.

Let op als u eten en drinken verstrekt aan uw werknemers, vooral als het gaat om maaltijden. Kleine consumpties mogen onbelast blijven, maar maaltijden doorgaans niet. Ook als uw werknemers een eigen bijdrage betalen, kan er sprake zijn van een te belasten voordeel. Het is handig om dit onder de werkkostenregeling te brengen.

Bron: tipsenadvies.nl