(0515) 57 61 69 info@fic.nl

De eerste stap in het rechtsherstel voor box 3-belastingplichtigen gaat van start. Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020, zult u gecompenseerd worden op basis van de zogenaamde ‘spaarvariant’.

Box 3-heffing afgeschoten. Zoals bekend, is de heffing van box 3 over de jaren 2017-2020 door de Hoge Raad eind 2021 afgeschoten.

Compensatieregeling in de maak. Staatssecretaris Van Rij is sinds deze uitspraak drukdoende met het uitwerken van de gevolgen daarvan. Het budgettaire beslag is enorm en afhankelijk van de keuze welke groepen belastingplichtigen er aanspraak kunnen maken op compensatie.

In afwachting van nieuwe uitspraak. Onduidelijk is op dit moment nog of belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt, aanspraak kunnen maken op compensatie. Hiervoor wordt gewacht op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad. Voor tijdige bezwaarmakers komt er sowieso rechtsherstel. De staatssecretaris heeft onlangs bekendgemaakt hoe dit in zijn werk zal gaan.

Rechtsherstel voor bezwaarmakers

Spaarvariant. Ongeveer 60.000 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020. Tip. Als u één van hen bent en reeds definitieve belastingaanslagen heeft ontvangen, dan krijgt u voor 4 augustus 2022 rechtsherstel op basis van de zogenaamde ‘spaarvariant’.

Wat houdt dit in? In de spaarvariant krijgt u automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Daarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van uw spaargeld en uw beleggingen. Uw spaargeld wordt vervolgens belast op basis van de actuele spaarrente (van het betreffende jaar). Dit was in de afgelopen jaren dus nagenoeg 0%. Voor uw beleggingen wordt uitgegaan van het meerjarig gemiddelde rendement.

Veel spaargeld. Concreet betekent dit dus dat als u veel spaargeld had in deze jaren, u waarschijnlijk geld terug gaat krijgen. De Belastingdienst ging immers altijd uit van een fictief rendement dat veel hoger was dan de actuele rente. Als nu blijkt dat uw daadwerkelijke rendement veel lager was, omdat u met name spaargeld bezat, zal de nieuwe rendementsberekening veel lager uitvallen en ontvangt u dus belasting terug. Let op. Als u een groot deel van uw vermogen belegde, dan krijgt u waarschijnlijk geen teruggaaf.

Afhandeling compensatie

Automatisch. Om aanspraak te maken op compensatie hoeft u geen actie te ondernemen. Bezwaarmakers krijgen automatisch hun te veel betaalde belasting terug voor 4 augustus 2022. Het gaat dan om de groep belastingplichtigen die bezwaar heeft gemaakt en waarvan er over deze jaren al een definitieve aanslag is opgelegd.

Nog geen definitieve aanslag. Stond uw aanslag inkomstenbelasting over 2017-2020 op 24 december 2021 nog niet definitief vast of had u zelfs nog geen aanslag ontvangen, dan valt u ook onder de compensatieregeling, zelfs als u geen uitdrukkelijk bezwaar heeft ingediend. Vanaf medio september 2022 volgt uw rechtsherstel. Dit betekent concreet dat uw definitieve aanslagen zullen worden opgelegd op basis van de ‘spaarvariant’.

Ook voor latere jaren. De spaarvariant zal ook gelden voor de jaren 2021-2024. Vanaf 2025 komt er een nieuwe box 3-heffing, waarbij belasting wordt geheven over het werkelijke rendement.

Bezwaarmakers krijgen automatisch de over de jaren 2017 – 2020 te veel betaalde belasting terug voor 4 augustus 2022. Als u in deze jaren met name spaargeld had, gaat u waarschijnlijk belasting terugkrijgen. Met onze handige rekentool kunt u berekenen hoeveel belasting u (naar verwachting) terugkrijgt.

Bron: tipsenadvies.nl