(0515) 57 61 69 info@fic.nl

In 2022 is er meer dan ooit geïnvesteerd in innovatie met ondersteuning vanuit de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Hoe werkt deze regeling?

Korting op de loonheffing. De WBSO vergoedt een deel van de kosten van uw personeel dat zich bezighoudt met technische innovaties door een korting op de maandelijks af te dragen loonbelasting. De afdrachtskorting bedraagt 32% (40% voor startende ondernemingen) als de S&O-grondslag minder is dan € 350.000 en 16% voor het meerdere.

Voor welke projecten? De regeling staat open voor softwareprojecten, innovaties in de maakindustrie en voor technisch-wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de ontwikkeling technisch nieuw is voor uw onderneming, de ontwikkeling in eigen huis wordt gedaan en dat de ontwikkeling nog moet starten. De WBSO kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Grondslag WBSO. De WBSO wordt berekend over de loonkosten per uur van de bij de ontwikkeling betrokken werknemers, vermeerderd met het aantal uren dat er aan de ontwikkeling is besteed. Ook door u ten behoeve van de ontwikkeling gemaakte kosten kunnen in aanmerking komen voor de WBSO. Het is belangrijk om de gemaakte kosten, de bestede uren en de verrichte werkzaamheden goed te administreren om verrassingen achteraf te voorkomen. Let op.  Niet alle door werknemers aan de ontwikkeling bestede uren komen in aanmerking voor de WBSO. Reistijden, beursbezoeken, administratieve- en installatietechnische werkzaamheden mogen niet worden meegenomen. De kosten van marktonderzoek en uren van stagiairs en afstudeerders zijn uitgesloten.

Aanvragen WBSO. De WBSO-beschikking kunt u digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De aanvraag kent de volgende stappen:

  • omschrijving project: omschrijf wat u gaat ontwikkelen en wanneer, wat er nieuw is en wat de mogelijke problemen en risico’s zijn;
  • verzamel gegevens: uiteraard uw eigen gegevens, tijdslijn, gegevens van betrokken werknemers en de door hen te besteden uren, wie uw samenwerkingspartners zijn en wie wat doet;
  • digitaal aanvragen: de aanvraag gaat digitaal via het WBSO-portaal van RVO.nl. Hiervoor is eHerkenning niveau 3 vereist.

De aanvraag van WBSO-steun is laagdrempelig via RVO.nl. Wel is het na toekenning van de subsidie van groot belang om de uren en de kosten goed te administreren.

 

Bron: Tips en advies.nl