(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Het kabinet is van plan om de eerste schijf voor de vennootschapsbelasting vanaf 2023 flink in te korten. Moet u daarop anticiperen? Hoe doet u dat dan?

Lastenverhogingen. De Voorjaarsnota krijgt normaal gesproken weinig aandacht, maar dit jaar hielden ondernemers hun adem in. Vooraf was al duidelijk dat er flinke lastenverhogingen in zouden staan. Dit bleek uiteindelijk ook het geval. Om compensatie te bieden voor de forse inflatie en box 3, alsmede om te kunnen investeren in Defensie, is er meer geld nodig. Hiervoor zijn tal van maatregelen aangekondigd, waaronder:

  • verlaging tariefopstap vennootschapsbelasting in 2023 van € 395.000 naar € 200.000;
  • invoering in 2024 van twee tarieven voor de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) met als hoogste tarief (boven € 67.000) 29,5%;
  • beperking van de 30%-regeling voor expats;
  • verlaging doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon voor dga’s van 25 naar 15%.

Verlaging tariefopstap vennootschapsbelasting. Voor u als BV-ondernemer kan de inkorting van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting flinke gevolgen hebben. Als uw BV op jaarbasis een winst maakt van € 400.000, dan betaalt u daarover in 2022 € 60.540 aan vennootschapsbelasting. De verlaging van de tariefopstap leidt ertoe dat de fiscale rekening voor uw BV in 2023 oploopt tot € 81.600. Een verschil van meer dan € 21.000!

Winst naar voren halen. De maatregel moet natuurlijk nog wel door het parlement, maar de vraag is of u hier nu al op kunt inspelen. Als uw reguliere winst in 2022 lager is dan € 395.000, is er door een slimme fiscale planning zeker voordeel te behalen. Ga na of u uw winst naar voren kunt halen en daarmee niet in 2023 tegen 25,8% laat belasten, maar in 2022 tegen 15%. Denk bijv. aan een herinvesteringsreserve die in 2023 vrij zal vallen in de winst. Door aan te tonen dat er geen voornemen meer bestaat tot herinvesteren, kan de vrijval al in 2022 plaatsvinden. Maar kijk ook eens naar de waardering van voorzieningen en onderhanden werk.

Hogere aftrek. Ook aan de kostenkant kunt u natuurlijk slim plannen. Door bepaalde kosten of investeringen uit te stellen tot 2023, zorgt u ervoor dat deze aftrekbaar zijn tegen 25,8% in plaats van tegen 15%.

Maak een planning van het winstniveau 2022 en 2023. Ga na of het mogelijk is om door het naar voren halen van winst of het uitstellen van kosten een tariefsvoordeel te behalen


Bron: tipsenadvies.nl