(0515) 57 61 69 info@fic.nl

In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld om het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting te verhogen van 8 naar 10,4%. Voor welke onroerende zaken geldt dit algemene tarief? Houd indien mogelijk rekening met deze verhoging.

Algemene tarief

Verhoging. In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld om het algemene tarief van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 opnieuw te verhogen. Het algemene tarief is per 1 januari 2021 al verhoogd naar 8%. Nu wordt voorgesteld om de overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor woningen waar de kopers niet voor langere tijd zelf in gaan wonen weer te verhogen, en wel van 8 naar 10,4%. Via deze verhoging wil men de positie van de starter en doorstromer ten opzichte van de belegger op de koopwoningmarkt verbeteren.

Wanneer geldt dit tarief? Het algemene overdrachtsbelastingtarief geldt onder meer voor:

  • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes;
  • aanhorigheden die niet tegelijk met een woning worden gekocht (bijv. tuin, garage of schuur);
  • vakantiewoningen en tweede woningen;
  • de woning van de ouders die de kinderen kopen en waarin de ouders blijven wonen;
  • grond die bestemd is voor woningbouw.

Geplande aankoop. Houd bij een geplande aankoop rekening met een verhoging van het algemene tarief van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 van 8 naar 10,4%. Probeer ervoor te zorgen dat de levering van het pand (dit is de overdracht bij de notaris) nog in 2022 plaatsvindt, dat scheelt dan toch mooi 2,4% overdrachtsbelasting. Let op. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd indien er ter zake van de levering btw voor rekening van de koper (geen aftrek) komt.

Lager tarief van 2%

Woning als hoofdverblijf. Sinds 1 januari 2021 geldt het lage tarief van 2% alleen voor woningen die door u als koper (langdurig) als hoofdverblijf worden gebruikt. Omdat dit een lager tarief is dan het standaard 8%-tarief, moet daarvoor een verklaring worden afgegeven bij de notaris.

Startersvrijstelling

Vanaf 1 januari 2021 geldt er voor starters op de woningmarkt een vrijstelling. Daarvoor gelden de hiernavolgende voorwaarden.

Zelfbewoning. U koopt een woning waarin u zelf voor langere tijd gaat wonen.

Leeftijdsgrens. U bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat u de woning verkrijgt. Dit is het moment van ondertekening van de akte van levering bij de notaris.

Maximale woningwaarde. De woningwaarde mag niet hoger zijn dan € 400.000. Het gaat om de waarde in het economisch verkeer. Daarmee wordt de maximale waarde van de woning op de vrije markt bedoeld. Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Dit is meestal gelijk aan de koopsom zoals deze in de koopovereenkomst staat. Let op. Vanaf 1 januari 2023 mag de woningwaarde maximaal € 440.000 bedragen.

Eén keer. Het maakt niet uit of u al eerder een woning heeft gehad. De woning hoeft dus niet uw eerste koopwoning te zijn. Wel mag u maar één keer gebruikmaken van de vrijstelling.

Verklaring. U moet een Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling invullen. Daarin verklaart u dat u aan de voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. Op de website van de Belastingdienst kunt u de verklaring downloaden en invullen.

Houd bij een geplande aankoop rekening met de verhoging van het algemene tarief van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023. Probeer ervoor te zorgen dat de overdracht bij de notaris nog in 2022 plaatsvindt, dat scheelt 2,4% overdrachtsbelasting.


Bron: tipsenadvies.nl