(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Zoals beschreven wordt er (weer) invorderingsrente berekend over de schulden bij de belastingdienst. Voor de Corona periode was dit 4%.

Vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 is invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

De invorderingsrente gaat na 30 juni 2022 stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli 2022 is het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, vanaf 1 januari 2023 op 2%, om vervolgens uit te komen op 4% vanaf 1 januari 2024.

Bron: tipsenadvies.nl