(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Als u kosten maakt voor een opdracht, kunt u deze mogelijk doorbelasten aan uw opdrachtgever. Prettig natuurlijk, want dit vergroot de marge voor uw BV. Maar moet u bij dit doorbelasten nu wel of geen btw berekenen?

Tarief hoofddienst. Als u kosten doorbelast aan een opdrachtgever, moet hierop in beginsel btw in rekening worden gebracht. Daarbij moet u uitgaan van het btw-tarief dat u aan uw opdrachtgever in rekening brengt over de door u geleverde dienst. Als u dus managementadviesdiensten verricht, moet u 21% btw op doorbelaste reiskosten te berekenen.

Fouten in de praktijk. In de praktijk gaat dit vaak mis. Veel ondernemers denken dat het doorbelasten van kosten zonder btw kan plaatsvinden. Zij rekenen dan wel 21% btw over hun geleverde prestatie, maar niet over de doorbelaste reiskosten. Ook zien we regelmatig dat deze doorbelasting tegen 9% plaatsvindt, terwijl de verrichtte werkzaamheden tegen 21% btw worden gefactureerd. In dat geval moet de doorbelasting ook tegen 21% btw plaatsvinden.

Uitspraak Hoge Raad

Tot zover de hoofdregel. De Hoge Raad heeft in 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2461) duidelijk gemaakt dat deze hoofdregel niet altijd mag worden toegepast. Volgens de Hoge Raad is het doorbelasten van kosten namelijk niet altijd een btw-belaste activiteit. Om tot btw-heffing over een doorbelasting van kosten te komen, moet er sprake zijn van:

  • een prestatie tegen een vergoeding;
  • een prestatie die niet is vrijgesteld van btw (belastbare prestatie).

Meestal met btw. In de regel zijn doorbelaste kosten onderdeel van een geleverde prestatie. Denk aan reiskosten die door u als adviseur aan uw klant in rekening worden gebracht. In deze situatie moet er gewoon btw op de doorbelaste kosten berekend worden. Let op.  Als er echter louter kosten worden doorbelast, kan er geen sprake zijn van een btw-belastbare prestatie. Tip.  Als een btw-belaste prestatie gewenst is, bereken dan een vergoeding of een opslag. Dit impliceert dat u niet enkel de kosten doorbelast, maar daarbij extra werkzaamheden of service verleent.

Goede afspraken

Nu denkt u wellicht prima, wat maakt het uit. Maar als u zonder btw doorbelast, betekent dit ook dat de voorbelasting die op deze kosten drukt, niet mag worden verrekend. Tip.  Het is zaak dat u duidelijk met uw opdrachtgever afspreekt welk bedrag u mag doorbelasten. Het feit dat de btw niet mag worden verrekend, zorgt ervoor dat u eigenlijk de kosten inclusief btw moet doorbelasten om er niet op achteruit te gaan.

Over welk bedrag?

Verder moet u goed kijken over welk bedrag er btw moet worden berekend. De Belastingdienst bepaalt niet welk bedrag u doorbelast, dit is een afspraak tussen u en uw opdrachtgever. Als de btw als voordruk op deze kosten voor u verrekenbaar is, dan lijkt het logisch de kosten exclusief btw door te belasten. Belast u namelijk meer door, dan maakt u winst op deze doorbelasting.

Vergoeding. Heeft u geen aftrekrecht en hoeft er geen btw op de doorbelasting te worden berekend, dan is een doorbelasting van de kosten inclusief btw de meest logische. U zorgt er daarmee voor dat u de gemaakte kosten plus de niet-verrekenbare btw vergoed krijgt.

Doorlopende kosten. Doorlopende kosten zijn kosten die u betaalt op naam en voor rekening van uw opdrachtgever. Bij het doorbelasten van dergelijke kosten hoeft er nooit btw te worden berekend.

In de regel zijn doorbelaste kosten onderdeel van een geleverde prestatie. In een dergelijke situatie zal er gewoon btw op de doorbelaste kosten berekend moeten worden en heeft u recht op aftrek van de voorbelasting. Spreek duidelijk met uw opdrachtgever af welk bedrag u mag doorbelasten.

 

Bron: tipsenadvies.nl