(0515) 57 61 69 info@fic.nl

De vennootschapsbelasting kent in 2022 twee tarieven: 15% over de eerste € 395.000 winst en 25,8% over het meerdere. Een verschil van maar liefst 10,8%. Als u het lage tarief twee keer volledig benut, levert dat een voordeel op van ruim € 42.000.

Splitsen winst. Het maakt niet uit om wat voor winst het gaat. Dat kan ‘gewone’ winst zijn die behaald is met de omzet. Het kan echter ook gaan om een boekwinst, bijv. bij verkoop van een bedrijfspand of om de vrijval van een herinvesteringsreserve. Tip. U kunt het tariefsvoordeel behalen door de winst in het boekjaar te splitsen.

Oprichten nieuwe werk-BV. U kunt overwegen om een nieuwe werk-BV op te richten en daar (een deel van) de activiteiten in onder te brengen. Let op.  Dat leidt echter tot een hoop extra rompslomp: ander KvK-nummer, nieuw btw-nummer, opzetten nieuwe administratie, etc. Daar zit niemand op te wachten (al maakt een voordeel van € 42.000 natuurlijk veel goed). Kan het niet simpeler?

Verbreking fiscale eenheid

Twee keer profiteren van lage tarief. Als u nu voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid met een holding-BV en een werk-BV heeft, wordt alle winst bij de holding-BV belast, terwijl het geld met name door de werk-BV verdiend wordt. Door de fiscale eenheid te verbreken, wordt de winst van de werk-BV vanaf dat moment bij deze BV zelf belast. Zo kunnen dus in 2022 de holding-BV (over het eerste deel van het jaar) en de werk-BV (over het tweede deel van het jaar) profiteren van het lage tarief.

Extra belastingheffing? Verbreking van een fiscale eenheid kan tot extra belastingheffing leiden. Met name als er de afgelopen jaren activa met stille reserves binnen de fiscale eenheid zijn overgedragen. Let op. Overleg eerst met uw adviseur of deze optie in uw geval wenselijk is. Is dit niet wenselijk, lees dan hierna hoe u een nieuwe fiscale eenheid creëert met een nieuwe (top)holding-BV.

Tussentijdse cijfers opstellen. Verbreking is zinvol als u de eerste tariefschijf van € 395.000 vol heeft gemaakt. Er zal dus bepaald moeten worden hoeveel winst de werk-BV tot het moment van verbreking heeft gemaakt, want die moet straks in de aangifte van de holding-BV verantwoord worden. U zult dus tussentijdse cijfers moeten opstellen.

Hoe? Om de fiscale eenheid te verbreken, moet u de Belastingdienst schriftelijk verzoeken de fiscale eenheid per een bepaalde datum te verbreken. Let op. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

Als u nog geen fiscale eenheid heeft

Creëer er dan een! U richt een nieuwe holding-BV op door inbreng van de aandelen in de werk-BV (aandelenfusie). Tip. Ook als u al een holding-BV heeft, kan deze beter een nieuwe (tussen)holding-BV oprichten. De holding-BV van de fiscale eenheid is namelijk aansprakelijk voor belastingschulden van de werkmaatschappij.

Verzoek. Vervolgens vraagt u bij de Belastingdienst om de (tussen)holding-BV en de werk-BV vanaf de oprichtingsdatum van de holding-BV aan te merken als een fiscale eenheid. Let op.  U heeft hiervoor drie maanden de tijd. Zo kan dus in 2022 de werk-BV over het eerste deel en de holding-BV over het tweede deel van het jaar profiteren van het lage tarief.

Tussentijdse cijfers opstellen. Omdat de winst vanaf het aangaan van de fiscale eenheid bij de holding-BV belast wordt, moeten er ook in dit geval tussentijdse cijfers opgesteld worden.

Door het aangaan of juist het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan er in een kalenderjaar meerdere keren van het lage vennootschapsbelastingtarief (tot € 395.000 winst) worden geprofiteerd. Er circuleren in Den Haag plannen om de vennootschapsbelastingtarieven te verhogen.

Bron: tipsenadvies.nl