(0515) 57 61 69 info@fic.nl

In verband met de gestegen (energie)prijzen wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor 2023 eenmalig verhoogd. Hoe kunt u daarvan profiteren?

Hoe zit het fiscaal ook alweer met de kerstpakketten? Onder de werkkostenregeling kunt u als werkgever kiezen: of u betaalt over de waarde van het jaarlijkse kerstpakket (inclusief btw) 80% eindheffing of u belast de waarde van het kerstpakket bij uw werknemers met loonbelasting.

Vrije ruimte. Er is gelukkig ook nog de mogelijkheid van de vrije ruimte. Deze bedraagt in 2022 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% over het meerdere. Als de vrije ruimte in 2022 nog voldoende groot is, kunt u de kerstpakketten hierin onderbrengen.

Extra vrije ruimte in 2023. In verband met de gestegen (energie)prijzen wordt de vrije ruimte in de eerste schijf (tot € 400.000 loon) in 2023 tijdelijk verhoogd naar 3%. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%. Daardoor heeft u in 2023 maximaal € 4.320 extra vrije ruimte. Tip. Als u in 2022 geen vrije ruimte meer beschikbaar heeft, zou u de extra vrije ruimte in 2023 dus kunnen benutten door het jaarlijkse kerstpakket te vervangen door een nieuwjaarsgeschenk.

Uitzendkrachten. Wilt u ook aan uw uitzendkrachten een kerstpakket of nieuwjaarsgeschenk verstrekken, dan moet u de belastingheffing afkopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Deze bedraagt 45% bij een kerstpakket (inclusief btw) tot € 136. Kost het pakket meer, dan is de eindheffing 75%. Hetzelfde geldt als u een kerstpakket aan relaties geeft.

Hoe zit het met de btw? In principe is de btw op personeelsverstrekkingen gewoon aftrekbaar als voorbelasting. Dit is alleen anders als u op jaarbasis voor meer dan € 227 aan uw personeel verstrekt. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de kerstpakketten, e.d., maar ook naar bijv. bedrijfsfitness of een personeelsfeest op locatie. Let op. Komt u boven het maximum, dan kunt u de btw als kostenpost opvoeren.

Als u in 2022 geen vrije ruimte meer beschikbaar heeft, zou u de extra vrije ruimte in 2023 kunnen benutten door het jaarlijkse kerstpakket te vervangen door een nieuwjaarsgeschenk.

Bron: tipsenadvies.nl