(0515) 57 61 69 info@fic.nl

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet enkele fiscale plannen aangekondigd. Een daarvan is het voornemen om de Energie-investeringsaftrek in 2024 af te bouwen. Reden om energiebesparende investeringen naar voren te halen?

Extra aftrek. Als uw onderneming investeert in een energiezuinig bedrijfsmiddel, kan er mogelijk aanspraak worden gemaakt op de Energie-investeringsaftrek (EIA). De investering moet dan wel voorkomen op de Energielijst van het desbetreffende jaar. Of dit het geval is, kunt u nagaan via RVO.nl. Het fiscale voordeel van de EIA bestaat uit een extra aftrek van de winst. Deze extra aftrek (dus naast de reguliere afschrijvingen) bedraagt in 2023 45,5% van het geïnvesteerde bedrag.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

  • het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst;
  • u kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen EIA en Milieu-investeringsaftrek (MIA) tegelijk krijgen. U kunt de EIA wel combineren met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Besparingsnorm. In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen er in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

  • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen;
  • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

U moet binnen drie maanden na de investering een melding bij RVO.nl doen. U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding. Geef vervolgens de EIA aan in de aangifte vennootschapsbelasting van uw BV. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt deze beslissing ondersteund door een advies van RVO.nl. Let op.  Het moment van investeren is het moment waarop u de verplichting aangaat. Meestal is dit de datum van ondertekening van het koopcontract.

Budget

Nu gaat er in 2024 dus iets veranderen ten aanzien van de EIA. Omdat het budget voor deze regeling in 2022 met € 64 miljoen is overschreden, zal de regeling in 2024 worden versoberd om dit te compenseren. Deze versobering zal bestaan uit een verlaging van het aftrekpercentage en een verlaging van het plafond. Van deze laatste aanpassing zult u niet zo veel last hebben (het huidige plafond bedraagt € 136 miljoen), maar een verlaging van het tarief werkt wel nadelig voor u uit. Hoe groot deze verlaging zal zijn, is nog niet duidelijk, maar dat er iets gaat veranderen, lijkt evident.

Eerder investeren. Het lijkt dan ook verstandig om investeringen die in aanmerking komen voor de EIA reeds in 2023 te doen. Hiermee behaalt u meer fiscaal voordeel dan in 2024. Uiteraard zult u moeten nagaan in hoeverre dit in praktische zin haalbaar is. Let op.  Bij een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel in het jaar van investeren, is de EIA gemaximaliseerd tot het bedrag dat is betaald. Het restant komt in de jaren daarna aan de orde. Houd hiermee rekening bij het naar voren halen van uw energie-investering.

Door energiebesparende maatregelen nog in 2023 uit te voeren, profiteert u nog van het hoge aftrekpercentage. Houd er rekening mee dat bij een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel in het jaar van investeren, de EIA gemaximaliseerd is tot het bedrag dat is betaald. Het restant is later aftrekbaar.

 

Bron: Tips en advies.nl