(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Met ingang van 2023 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Afspraken. In principe betekent de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding voor u als werkgever niets. Althans, u bent als werkgever niet verplicht om deze verhoging te volgen. Als u in het verleden een lagere reiskostenvergoeding met uw werknemers heeft afgesproken, dan mag u deze natuurlijk gewoon handhaven. Uitzondering hierop is de situatie dat hierover afwijkende/nieuwe afspraken worden gemaakt, bijv. in de cao voor uw branche.

Wat verandert er precies? De huidige onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer. Met ingang van 2023 zal deze stijgen naar € 0,21 per kilometer en per 2024 naar € 0,22 per kilometer. Reden hiervoor is dat deze vergoeding sinds 2006 niet meer verhoogd is, terwijl de reiskosten uiteraard wel zijn gestegen. Zeker de laatste maanden …

Hogere vergoeding? Wat kunt u doen indien u als werkgever uw werknemers wilt helpen met hun hogere reiskosten? Allereerst biedt deze voorgenomen verhoging al iets meer ruimte om zonder belastingheffing de reiskosten van uw werknemers te vergoeden. De werkelijke reiskosten zullen echter in de regel een stuk hoger zijn. Wat als u meer wilt vergoeden dan de onbelaste reiskostenvergoeding? Dit is mogelijk. Het meerdere moet u dan aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Hierdoor wordt dit niet belast bij uw werknemers, maar kunt u dit opnemen in de vrije ruimte van uw werkkostenregeling, mits daar nog voldoende ruimte voor is. Is dit niet meer mogelijk, dan bent u 80% eindheffing verschuldigd over de vergoeding die hoger is dan het onbelaste deel. Tip.  De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt vanaf 2023 in de eerste schijf (tot een fiscale loonsom van € 400.000) vergroot tot 1,92% (2022: 1,70%). Dit biedt u meer ruimte om de reiskostenvergoeding van uw werknemers onbelast te vergoeden. De Tweede Kamer wil dat het percentage in de eerste schijf wordt verhoogd naar 3% in verband met de stijgende (energie)prijzen. Wij houden u op de hoogte.

U bent niet verplicht om de verhoging door te voeren. Als u meer wilt vergoeden dan de onbelaste reiskostenvergoeding, bereken dan hoeveel vrije ruimte u nog heeft.


Bron: tipsenadvies.nl