(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Het zomerseizoen staat alweer voor de deur. Als u in deze periode met vakantiekrachten werkt, zijn er een paar zaken waar u fiscaal bekeken op moet letten.

Minder loonheffing. Bij vakantiekrachten kunt u voor de loonheffing gebruikmaken van een speciale regeling: de studenten- en scholierenregeling. Deze regeling komt er kort gezegd op neer dat u voor het berekenen van de in te houden loonheffing het kalenderkwartaal mag gebruiken in plaats van het wettelijk loontijdvak. Tip. Daardoor wordt er vaak minder of helemaal geen loonheffing ingehouden en houdt uw vakantiekracht dus netto meer over van zijn salaris. Hij hoeft dan meestal geen belastingaangifte in te vullen om de ingehouden loonheffing terug te vragen. Let op. Scholieren en studenten zijn gewoon verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voor wie geldt de regeling? De regeling geldt:

  • als de scholier of student op de eerste dag van het kwartaal recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in de studiekosten;
  • als voor de scholier op de eerste dag van het kwartaal recht bestaat op kinderbijslag;
  • voor studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie en uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein als zij beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

Loonadministratie. De scholier of student moet aan u schriftelijk verzoeken om de regeling toe te passen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling). Het formulier moet u bij de loonadministratie bewaren. Let op 1. U moet het formulier ten minste vijf volle kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren. Let op 2. Als u een buitenlandse student aanneemt, moet u ook een kopie van zijn ISIC bewaren.

Meewerkende kinderen. U kunt deze regeling ook toepassen voor uw eigen kinderen die tijdelijk voor uw BV werken. Zij moeten dan wel onder dezelfde voorwaarden als uw overige personeel werkzaam zijn.

Door gebruik te maken van de studenten- en scholierenregeling, houdt uw vakantiekracht netto meer over, terwijl het u niet meer kost. Bewaar de formulieren zorgvuldig.

Bron: tipsenadvies.nl