(0515) 57 61 69 info@fic.nl

In 2022 mag u eenmalig een bedrag van maximaal € 106.671 belastingvrij schenken aan uw kind of aan een ander ten behoeve van de eigen woning (de jubelton). Deze regeling wordt per 1 januari 2023 beperkt. Wat verandert er?

Huidige regeling

Schenkingsvrijstelling eigen woning. De huidige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning biedt de mogelijkheid om aan iemand tussen de 18 en 40 jaar oud een bedrag van € 106.671 (2022) belastingvrij te schenken. De ontvanger moet deze schenking gebruiken voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van de eigen woning of om de eigenwoningschuld mee af te lossen. Daarnaast mag de ontvanger of zijn partner niet eerder deze verhoogde vrijstelling hebben gebruikt voor een schenking van deze schenker.

Verlaging per 1 januari 2023

Coalitieakkoord. In het coalitieakkoord stond al opgenomen dat er een einde zou komen aan de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Besloten is dan ook om deze vrijstelling per 1 januari 2024 af te schaffen. Een eerdere afschaffing was onmogelijk, omdat de Belastingdienst dit niet tijdig in de ICT-systemen kon verwerken.

Verlaging vooruitlopend op afschaffing. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet gekeken of het mogelijk is om, vooruitlopend op de afschaffing in 2024, al eerder iets aan de vrijstelling te doen. Hier is meteen werk van gemaakt en de staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat de vrijstelling per 1 januari 2023 fors wordt verlaagd tot een bedrag van € 27.231.

Eenmalige vrijstelling kind. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Uw kind mag dit bedrag vrij besteden. In 2023 kunt u er dan ook voor kiezen om dit bedrag te schenken voor de eigen woning of voor vrije besteding. Let op.  Beide kan niet.

Actie ondernemen?!

Belastingbesparing. Door gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling van € 106.671, kan de ontvanger veel belasting besparen. Hoeveel belasting er wordt bespaard, hangt echter af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Schenkt u uw kind dit bedrag, dan bespaart hij € 10.099 schenkbelasting. Bij een schenking aan uw (achter)kleinkind bedraagt de besparing € 18.791. Wordt dit bedrag geschonken aan iemand anders, dan bedraagt de besparing € 31.319.

Nog in 2022 schenken. Door gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, kan er dus een fors bedrag aan belasting bespaard worden. Tip.  Mocht u overwegen om in 2022 of in de komende jaren een bedrag aan uw kind(eren) te schenken voor de eigen woning, dan is het gezien de verlaging en latere afschaffing van belang dat de schenking nog dit jaar plaatsvindt.

Driejaarstermijn. Maar wat als uw kind, of een andere ontvanger, dit jaar nog geen eigen woning heeft? Dit hoeft geen probleem te zijn. Uw kind hoeft het bedrag van de schenking namelijk niet meteen te besteden. Hij heeft de mogelijkheid om dit bedrag in het jaar zelf (2022) of de komende twee jaren na de schenking te besteden. De schenking moet dus uiterlijk in 2024 aangewend worden voor de eigen woning.

Combineren. Daarnaast hoeft het volledige bedrag van € 106.671 niet volledig besteed te worden aan de eigen woning. Het is mogelijk om de verschillende vrijstellingen te combineren. Van dit schenkingsbedrag mag namelijk een bedrag van € 27.231 vrij besteed worden. Het restant van € 79.440 (€ 106.671 -/- € 27.231) moet uiteraard wel aan de woning worden besteed.

Vooruitlopend op de afschaffing van de jubelton per 1 januari 2024, wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 verlaagd tot een bedrag van € 27.231. Zijn er voldoende liquiditeiten, dan kan er door in 2022 nog een bedrag voor de eigen woning te schenken, een fors bedrag aan belasting bespaard worden.

Bron: tipsenadvies.nl