(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Niet alleen voor MKB-ondernemers, maar ook in de accountantswereld zelf is private equity inmiddels ingevoerd. Wat is private equity en wat kunt u ermee?

Kapitaalverstrekking

Eigen vermogen. Met private equity (letterlijk vertaald: privékapitaal) wordt de groep investeerders bedoeld die buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren. Deze vorm van kapitaalverstrekking is met name ook in opkomst vanwege het feit dat banken vaak moeilijk en dan nog onder zeer veel voorwaarden bereid zijn krediet te verstrekken. Zo’n bancair krediet is bovendien vreemd vermogen, terwijl een investering door een private-equityfonds het eigen vermogen betreft. De balans van de onderneming komt er daardoor fraaier uit te zien.

Aandelenbelang. Private-equity-investeerders sorteren feitelijk voor op de toekomst, in de hoop om binnen afzienbare tijd, meestal vijf tot zeven jaar, het door hen verworven aandelenbelang weer te vervreemden tegen uiteraard een hoger bedrag dan met de investering was gemoeid.

Investeerders. Het vermogen van private-equityfondsen is voornamelijk afkomstig van vermogende particulieren, maar ook van pensioenfondsen. Vaak hebben private-equityfondsen kennis van een speciaal type onderneming of een bepaalde branche. Zij gaan vervolgens met de onderneming waarin zij (meestal als voorwaarde) een meerderheidsbelang nemen, actief de markt op om de onderneming (nog) meer rendabel te maken, bijv. door strategische overname van of deelname in andere ondernemingen die de bedrijfsvoering van de eigen onderneming versterken. Vaak worden afspraken over mogelijke overnamekandidaten al bij de intentie tot deelname van het equityfonds gemaakt.

Flinke opmars. Vanwege het feit dat private-equityfondsen vaak zeer goede rendementen halen, is deze vorm van kapitaalverstrekking momenteel aan een flinke opmars bezig.

Ook in de accountancy. Onlangs hebben private-equityfondsen ook geïnvesteerd in accountantskantoren. Deze kantoren gebruiken het nieuwe vermogen om bijv. te investeren in nieuwe dure software of voor overname en schaalvergroting binnen de branche zelf, maar ook als oplossing voor het partnerprobleem, nu nieuwe partners vaak niet bereid of in staat zijn zich in te kopen. Let op.  Omdat voor de nieuwe investeerder het rendement vooropstaat, bestaat het gevaar dat de onafhankelijkheid in het gedrang komt. Daarover moeten in ieder geval vooraf goede afspraken gemaakt worden.

Nadelen?

Aandeelhoudersbelang. Vooropgesteld: de kapitaalverstrekking is met name gericht op het belang van de aandeelhouder en het behalen van een hoog rendement in de nabije toekomst. Dat hoeft voor de ‘oude’ dga geen nadeel te zijn, omdat deze immers voor een deel ook kan profiteren van de hogere aandelenwaarde, maar dit is wel iets dat in het oog moet worden gehouden. Ook het feit dat er bijna altijd een meerderheidsbelang wordt geëist, kan een beklemmend gevoel geven bij de oude grootaandeelhouder. Vlak ook niet uit dat er tussentijds meestal geen dividend zal worden uitgekeerd. De investering is louter gericht op het creëren van meerwaarde bij de exit.

Afspraken over exit. Maak goede afspraken over de exit van het fonds na enkele jaren. Blijft u dan zelf nog aandeelhouder en heeft u dan invloed op de keuze van de nieuwe meerderheidsaandeelhouder? Of verkoopt u, al dan niet verplicht, ook uw minderheidsbelang en is deze opbrengst dan voldoende om in uw levensonderhoud te blijven voorzien of om zelf te gaan beleggen?

Private equity is een manier om snel te groeien door het nieuwe kapitaal te gebruiken voor een actieve overnamestrategie, dan wel voor het doen van noodzakelijke investeringen. Bedenk wel dat private equity vaak enkel gericht is op het snel behalen van rendement. Maak vooraf goede afspraken, ook ten aanzien van de exit na vijf tot zeven jaar.

Bron: tipsenadvies.nl