(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Als uw BV in 2021 buitenlandse btw heeft betaald op aankopen in andere EU-landen, dan kunt u deze btw nog tot 1 oktober 2022 terugvragen. Hoe werkt dat?

Via Nederlandse Belastingdienst. Als u zakendoet in andere EU-landen, kan het voorkomen dat er op een aan uw BV gerichte factuur buitenlandse btw staat. Heeft u bijv. regelmatig getankt in Duitsland of België, dan kunt u deze buitenlandse btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Deadline. Het verzoek tot teruggaaf moet via de speciale website van de Belastingdienst ( https://eubtw.belastingdienst.nl/netp ) ingediend zijn voor 1 oktober van een jaar volgend op het jaar waarop de teruggaaf betrekking heeft. Let op.  Het verzoek tot teruggaaf van buitenlandse btw over 2021 moet dus voor 1 oktober 2022 ingediend zijn.

Niet te lang wachten. Omdat veel ondernemers tot het laatste moment wachten, is de kans groot dat de website van de Belastingdienst overbelast is waardoor u niet meer kunt inloggen. Let op.  Als u te laat bent, wordt het teruggaafverzoek niet meer in behandeling genomen, waardoor u de btw dus misloopt. Tip.  In de praktijk wordt vaak vergeten dat u btw die u niet terug kunt vorderen, als aftrekpost mag opvoeren.

Inloggegevens. Om een teruggaafverzoek bij de Belastingdienst te kunnen indienen, heeft u wel inloggegevens nodig. Als u nog niet eerder buitenlandse btw heeft teruggevraagd, controleer dan eerst via het hulpmiddel op de website van de Belastingdienst of u aan de voorwaarden voldoet om de btw terug te vragen ( https://bit.ly/3OLuUcI ).

Facturen meesturen? De vereisten voor een verzoek om teruggaaf van btw uit andere EU-landen kunnen per land verschillen. Voor een aantal landen geldt dat als het factuurbedrag boven het drempelbedrag van € 250 exclusief btw voor brandstof en van € 1.000 exclusief btw voor andere goederen en diensten uitkomt, u gescande facturen mee moet sturen ( https://bit.ly/3Imzmw1 ).

Btw-drempelbedragen per verzoek. Uw verzoek om teruggaaf moet per EU-land minstens € 50 aan btw bedragen. Als u recht heeft op teruggaaf van grotere bedragen, dan kunt u uw verzoek ook al in de loop van het jaar indienen indien de teruggaaf minstens € 400 per kwartaal is.

Voor het terugkrijgen van buitenlandse btw heeft u inloggegevens nodig. Heeft u deze niet, vraag deze dan zo snel mogelijk aan om de deadline van 1 oktober 2022 te halen.

Bron: tipsenadvies.nl