(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Als u in de zomerperiode studenten en scholieren inzet, kunt u wellicht gebruikmaken van de studenten- en scholierenregeling. Hoe werkt deze regeling?

Extra mankracht. Studenten en scholieren maken in de zomermaanden vaak een belangrijk onderdeel uit van het personeelsbestand van bedrijven. Enerzijds omdat een deel van uw vaste medewerkers met vakantie gaat, anderzijds omdat deze arbeidskrachten redelijk goedkoop kunnen worden ingezet in de drukke zomerperiode en voor klussen die gedurende het jaar blijven liggen. Let op. Een vakantiekracht die voor uw bedrijf werkt, is uiteraard gewoon in loondienst. Dit betekent dat u zijn gegevens moet opnemen in uw salarisadministratie en dat u loonbelasting en premies moet inhouden op het brutoloon. Maar wist u dat het mogelijk is deze inhouding te beperken?

Studenten- en scholierenregeling. Als u de scholieren- en studentenregeling toepast, mag u voor de loonheffing uitgaan van een kalenderkwartaal in plaats van het werkelijke tijdvak. U maakt dan gebruik van de kwartaaltabel. Omdat hier meer loonheffingskorting in is verwerkt, hoeft u waarschijnlijk geen of weinig loonheffing in te houden.

Voor wie? De regeling geldt:

  • als de scholier of student op de eerste dag van het kwartaal recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in de studiekosten;
  • als er voor de scholier op de eerste dag van het kwartaal recht bestaat op kinderbijslag;
  • voor studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie en uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein als zij beschikken over een International Student Identity Card.

Formulier. De vakantiekracht moet het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) invullen. Let op. Als werkgever moet u het volledig ingevulde en ondertekende formulier bewaren in uw loonadministratie. Om de regeling te beƫindigen, kan hetzelfde formulier gebruikt worden.

Als u de studenten- en scholierenregeling toepast, krijgt de vakantiekracht netto meer uitbetaald. Download het benodigde formulier en bewaar dit in uw loonadministratie.

Bron: tipsenadvies.nl