(0515) 57 61 69 info@fic.nl

In 2000 is Auke van der Meer gestart als zelfstandig ondernemer. Auke had een al een jarenlange ervaring opgedaan als adviseur in de accountancy en controller in het (internationale) bedrijfsleven. Daarnaast heeft hij geparticipeerd in MKB bedrijven, waarbij hij de rol vervulde als algemeen- en financieel directeur.

Door een groeiend aantal opdrachtgevers is een team ontstaan van allround financieel, bedrijfskundig, fiscaal adviseurs en assistenten.

In 2019 zijn Pieter de Boer en Mark de Vries toegetreden als medeaandeelhouder. Pieter is naast adviseur verantwoordelijk voor commercie en algemene zaken. Mark is naast relatiebeheerder belast met de interne zaken (o.a. administratie, ICT en facturering). Samen met Jort Strikwerda (adviseur en relatiebeheerder) hebben Mark, Pieter en Jort de dagelijke leiding bij F i C sinds januari 2022. Auke is als aandeelhouder actief betrokken en zal zich hoofdzakelijk bezig houden met adviesvraagstukken, zakelijke mediation en businesscoaching/ sparringspartner.

De koers die F i C vaart – het bieden van inzicht door actuele periodieke- en jaarrapportages en (bedrijfskundige, fiscale en financiële) advisering aan haar klanten – blijft ongewijzigd. Naast het bieden van adviezen wil F i C ook graag samen met de ondernemer de doelstellingen realiseren. Hiermee kunnen de (huidige en nieuwe klanten) doen wat bij hun past en waar ze goed in zijn: Ondernemen! Met het team van F i C zien wij dit met vertrouwen tegemoet.