(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Als uw BV participeert in een vennootschap onder firma (Vof), is de BV als vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de Vof. Maar hoe zit dit als uw BV zich met terugwerkende kracht laat uitschrijven als vennoot?

Hoofdelijk aansprakelijk

Als uw BV in een Vof participeert, is uw BV tezamen met de andere vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de Vof. Dit houdt in dat de schuldeisers van de Vof volledige betaling van de vordering kunnen eisen bij iedere vennoot en dus ook bij uw BV.

Uittreden. Deze aansprakelijkheid eindigt niet bij het uittreden uit de Vof. De uittredende vennoot blijft namelijk ook aansprakelijk voor schulden die na de uittreding ontstaan als deze schulden voortvloeien uit een overeenkomst die al voor de uittreding was gesloten.

Duurovereenkomst. Dit is bijv. aan de orde als de Vof een duurovereenkomst is aangegaan, zoals een huurovereenkomst. Doordat de huurovereenkomst is aangegaan voor het moment van uittreden, kan de verhuurder de huur die na de uittreding niet wordt betaald door de voormalige vennoten, nog steeds op uw BV verhalen.

Goede afspraken. Om dit te voorkomen, kunt u aan de verhuurder vragen of hij ermee akkoord gaat dat uw BV na haar uittreden niet meer aansprakelijk is voor de toekomstige huur. U doet er ook goed aan om hierover bij het uittreden goede afspraken te maken met uw medevennoten.

Belastingschulden. Maar let op, u kunt niet alleen aansprakelijk gesteld worden voor duurovereenkomsten, maar ook voor belastingschulden van de Vof die voor het uittreden zijn ontstaan.

Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Vennoot Vof. Teun was vennoot in een Vof en was volledig bevoegd om verplichtingen aan te gaan namens de Vof. Op 3 oktober 2016 heeft hij zich bij de Kamer van Koophandel met terugwerkende kracht tot 31 mei 2016 laten uitschrijven als vennoot van de Vof.

Naheffingsaanslag btw. Op 25 juli 2016 is er aan de Vof een naheffingsaanslag btw over het eerste kwartaal van 2016 opgelegd en worden er ook kosten, invorderingsrente en heffingsrente in rekening gebracht. Deze naheffingsaanslag en bijkomende kosten zijn niet betaald door de Vof.

Aansprakelijk. De Belastingdienst stelt niet alleen de huidige vennoten, maar ook Teun als voormalig vennoot, aansprakelijk voor de volledige naheffingsaanslag btw en de bijkomende kosten. Teun vindt dat hij deze naheffingsaanslag niet hoeft te betalen, omdat hij op 25 juli 2016 geen vennoot meer was van de Vof.

Uitspraak Hoge Raad

Aansprakelijk voor belastingschuld. De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:766) vond net als Hof Den Haag dat Teun terecht aansprakelijk is gesteld voor de belastingschuld die is ontstaan toen hij nog vennoot was van de Vof. De aansprakelijkheid eindigt niet, omdat hij zich later als vennoot van de Vof heeft uitgeschreven.

Niet aansprakelijk voor bijkomende kosten. In tegenstelling tot het hof oordeelde de Hoge Raad dat Teun niet zonder meer aansprakelijk gesteld kan worden voor de bijkomende kosten. Voor deze kosten hoeft hij namelijk niet te bewijzen dat hem niets te verwijten valt. De Belastingdienst moet met bewijs komen dat deze kosten aan Teun waren te wijten en waren opgelopen door toedoen van hem. Dit had de Belastingdienst niet gedaan en daarom was Teun niet aansprakelijk voor de bijkomende kosten.

Na het uittreden als vennoot uit een Vof blijft uw BV hoofdelijk aansprakelijk voor lopende contracten en (belasting)schulden die zijn ontstaan toen de BV nog vennoot was. Maak hierover bij het uittreden daarom goede afspraken met uw medevennoten.

Bron: tipsenadvies.nl