(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Met name in de grote steden is het niet ongebruikelijk om regelmatig een deel van de eigen woning te verhuren. Digitale platforms, zoals Airbnb, spelen hierbij een grote rol. Maar wat zijn de fiscale gevolgen hiervan?

Leuke bijverdienste. De verhuur van een kamer in de eigen woning of de gehele eigen woning kan een aardig zakcentje opleveren. Veel bewoners van de grote steden hebben dit ontdekt. Niet voor niets zijn er inmiddels door gemeenten regels opgesteld over het maximaal aantal dagen dat een woonruimte verhuurd mag worden.

Speciale regeling in box 1

70% van de verdiensten. Fiscaal heeft de tijdelijke verhuur van uw eigen woning ook gevolgen. U moet namelijk deze inkomsten bij uw inkomen in box 1 tellen. Op basis van een speciale regeling voor de tijdelijke verhuur van een eigen woning moet 70% van de verdiensten aangegeven worden. Het gaat dan om de huuropbrengsten verminderd met de kosten. Denk hierbij aan kosten van gas, water, elektriciteit en afval.

Verhuur deel of gehele eigen woning? Deze speciale regeling lijkt zich te richten op de verhuur van de gehele eigen woning. Volgens de wetstekst gaat het namelijk om de eigen woning die tijdelijk ter beschikking is gesteld aan derden. Deze nuance leidt ertoe dat een woningeigenaresse bij Hof Amsterdam probeert de heffing over de verhuur van een gedeelte van haar eigen woning te voorkomen.

Wat speelde er?

Alleen voor verhuur gehele woning? De eigenaresse betoogt dat de 70%-regeling ziet op de verhuur van de gehele eigen woning. Gedurende het jaar heeft ze haar woning soms geheel en soms gedeeltelijk verhuurd aan toeristen. Nu wil ze dus alleen belasting betalen over de huuropbrengsten bij verhuur van haar hele woning. Volgens haar is hiervoor ook een logische verklaring. Bij verhuur van een deel van de woning blijft zijzelf ook gewoon aanwezig in het pand tijdens de verhuur. Hierdoor is de eigen woning niet ter beschikking gesteld aan derden.

Altijd belast. In eerste instantie wordt deze eigenaresse in het gelijk gesteld door de rechtbank. Als de zaak echter voor Hof Amsterdam komt, is er inmiddels in vergelijkbare zaken uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Daaruit is af te leiden dat ook de verhuur van een deel van de eigen woning onder de 70%-regeling valt. Let op. Dit betekent dat niet alleen de huuropbrengsten bij volledige verhuur van de eigen woning in box 1 mogen worden belast, maar ook de huuropbrengsten bij gedeeltelijke verhuur.

Gegevensuitwisseling

Verhuurplatforms. Nu kunt u natuurlijk denken dat de tijdelijke verhuur van uw eigen woning niet wordt opgemerkt door de Belastingdienst. Tot voor kort was dit inderdaad vaak het geval. De overheid wil echter graag meer grip op deze activiteiten krijgen. Daarom is er een wetsvoorstel ingediend waardoor platforms, zoals Airbnb, met ingang van 2023 verplicht zijn gegevens uit te wisselen met de Nederlandse Belastingdienst.

Digitaal actief. Ook de Belastingdienst is steeds meer online aanwezig. Als u dus uw woning niet aanbiedt via een platform, maar wel via bijv. Facebook, loopt u ook het risico kritische vragen vanuit de Belastingdienst te ontvangen, met naheffingen en mogelijk boetes tot gevolg.

Uw verdiensten bij tijdelijke verhuur van uw eigen woning zijn altijd belast in box 1. Het maakt daarbij niet uit of u uw gehele eigen woning of een deel daarvan verhuurt. Tijdelijke verhuur van een huurwoning komt in de praktijk nauwelijks voor, doordat eigenaren hier meestal geen toestemming voor geven.

Bron: tipsenadvies.nl