(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Een ondernemer in de inkomstenbelasting kan zijn onderneming onder voorwaarden geruisloos inbrengen in een BV. Maar kan dat ook als de ondernemer zijn onderneming heeft verhuurd? Wat vond de rechter hier onlangs van?

Overstap naar BV. Een ondernemer in de inkomstenbelasting kan op een gegeven moment besluiten om zijn bedrijf in te brengen in een BV. Dit gebeurt vaak als de winst toeneemt en het fiscaal voordeliger is om hierover voortaan vennootschapsbelasting te betalen. Daarbij moet de ondernemer in beginsel met de Belastingdienst afrekenen over de gerealiseerde stakingswinst. Formeel gezien staakt hij immers zijn eenmanszaak en start hij een nieuwe BV. Onder bepaalde voorwaarden is dit echter te voorkomen en kan de ondernemer geruisloos zijn eenmanszaak inbrengen, zoals het fiscaal heet. Daarbij kwam onlangs een zaak voor Hof Amsterdam waarbij de vraag centraal stond of dit ook mogelijk is als de ondernemer zijn zaak niet zelf uitoefent, maar deze heeft verhuurd aan een derde.

Geruisloos inbrengen

Als een eenmanszaak geruisloos in een BV kan worden ingebracht, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de onderneming niet wordt gestaakt. De ondernemer betaalt dus geen belasting over eventuele reserves en boekwinsten, zoals op zijn bedrijfspand. Dit is voordelig, maar kent ook nadelen. Geruisloos inbrengen is dan ook niet altijd voordelig en het is dan ook van belang dat hier vooraf een onderzoek naar gedaan wordt.

Voorwaarden. Als men geruisloos wil inbrengen, geldt er een aantal voorwaarden. Zo moet er een verzoek worden ingediend bij de inspecteur. Wijst de inspecteur het verzoek af, dan kan men in bezwaar en beroep. Belangrijk is ook dat de BV moet uitgaan van de bestaande boekwaarden. Dit betekent meestal dat er minder kan worden afgeschreven en dat er geen recht bestaat op investeringsfaciliteiten, zoals de aftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). Het betekent ook dat de fiscale claim over de reserves uiteindelijk bij staking van de BV moeten worden afgerekend met de Belastingdienst. Ook mag de BV na doorschuiven in beginsel drie jaar lang niet verkocht worden.

Wat speelde er?

Tankstation doorschuiven of niet. In de betreffende zaak was er sprake van een tankstation annex carwash. De ondernemer die het bedrijf uitoefende, besloot dit op een gegeven moment te verhuren. Nog tijdens deze verhuur wilde hij zijn verhuurde bedrijf geruisloos inbrengen in een BV. De inspecteur weigerde echter, waarna de zaak voor Hof Amsterdam kwam.

Ondernemer of niet? De inspecteur was van mening dat de ondernemer in kwestie zelf geen ondernemer meer was, aangezien hij zijn zaak verhuurd had. Daarom kon hij in de ogen van de inspecteur zijn zaak niet geruisloos in een BV brengen. De rechter ging hierin deels mee, maar stelde dat er wel sprake was van medegerechtigdheid tot een onderneming. Er werd dan ook winst genoten, maar als medegerechtigde. De rechter vond hierbij van belang dat het bedrijf voor een periode van tien jaar verhuurd was, met de mogelijkheid de huur met nog vijf jaar te verlengen. De verhuurder bleef dus belang houden bij de ontwikkeling van stille reserves en goodwill, aangezien deze uiterlijk na 15 jaar weer aan hem toevielen. Ook van belang was dat de verhuurder de zaak in eerste instantie zelf gedreven had. De medegerechtigdheid vormde daarom een voortzetting van het ondernemerschap en dus was het mogelijk de zaak geruisloos in een BV in te brengen.

Ook een verhuurde eenmanszaak kan onder voorwaarden fiscaal geruisloos worden ingebracht in een BV. Belangrijk is daarbij dat de ondernemer het bedrijf eerst zelf uitgeoefend moet hebben en dat hij na de verhuur medegerechtigd moet zijn tot de stille reserves en de goodwill.

Bron: tipsenadvies.nl