(0515) 57 61 69 info@fic.nl

De huidige belastingrentes bedragen voor de vennootschapsbelasting 8% en overige belastingen (zoals inkomstenbelasting) 4%.

 

Wanneer wordt er belastingrente in rekening gebracht bij te betalen aanslagen? Dit is per belasting verschillend:

–          Bij de vennootschapsbelasting wordt 8% rente berekend indien de belastingdienst een aanslag na 1 juli volgend op het belastingjaar opgelegd.

o   Er wordt geen rente berekend als er voor 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte wordt gedaan en welke ongewijzigd blijft.

o   Ook wordt er geen rente berekend als er voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag wordt aangevraagd.

–          Bij de inkomstenbelasting wordt 4% rente berekend indien de aangifte op of na 1 mei volgend op het belastingjaar wordt ingediend. Of als er op de aangifte afgeweken wordt door de belastingdienst. 

 

Wij streven ernaar om de voorlopige aanslagen te monitoren. Hierbij valt te denken aan het zo goed mogelijk inschatten van de resultaatontwikkeling. En de voorlopige aanslagen te optimaliseren en tijdig in te dienen. Zo kan belastingrente worden voorkomen dan wel worden beperkt.