(0515) 57 61 69 info@fic.nl

 Als u over een investering investeringsaftrek heeft genoten, moet u deze weer (deels) terugbetalen via een winstbijstelling als u deze aanschaf binnen vijf jaar weer vervreemdt. Hoe voorkomt u deze terugbetaling c.q. winstbijtelling?

Welke investeringsaftrek? Vervreemdt u een bedrijfsmiddel waarvoor u in eerdere jaren investeringsaftrek (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA)) heeft genoten, dan kan het zijn dat u de desinvesteringsbijtelling moet toepassen. U moet dan (deels) de investeringsaftrek die u kreeg, terugbetalen.

Wanneer desinvesteringsbijtelling?

Zo moet u u de desinvesteringsbijtelling toepassen als u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  1. u vervreemdt de bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed;
  2. in een kalenderjaar wordt tegen overdrachtsprijzen voor een bedrag van meer dan € 2.600 (2023) aan goederen vervreemd (2022: € 2.400).

Vervreemding ruim begrip. De fiscus vat dit begrip ruim op. Van vervreemding is onder andere sprake in de volgende gevallen:

  • als u bedrijfsmiddelen verkoopt, schenkt of ruilt;
  • als u bedrijfsmiddelen ruisend in BV brengt;
  • als u bedrijfsmiddelen overbrengt naar privé;
  • als het bedrijfsmiddel door een andere aanwending het karakter krijgt van een uitgesloten investering (alleen voor de KIA);
  • als u binnen twaalf maanden na het aangaan van de verplichting nog geen 25% heeft aanbetaald (tenzij u het reeds in gebruik neemt);
  • als het bedrijfsmiddel niet in gebruik is genomen binnen drie jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan.

Goed plannen dus! Plan uw desinvesteringen zodanig dat ze buiten de termijn van vijf jaar vallen. Hierdoor voorkomt u terugbetaling.

Hoe berekenen? De desinvesteringsbijtelling kan niet hoger zijn dan de investeringsaftrek die u eerder heeft toegepast. Neem voor het bedrag dat u moet bijtellen hetzelfde percentage dat u bij de eerdere investeringsaftrek heeft toegepast.

Voorbeeld 1.In 2023 verkoopt u voor € 10.000 aan bedrijfsmiddelen. Deze heeft u in 2021 aangeschaft voor € 14.000. U heeft in 2021 28% KIA genoten (KIA-tabel 2021). De desinvesteringsbijtelling voor 2023 is € 2.800 (28% van € 10.000).

Voorbeeld 2.U verkoopt in 2023 voor € 90.000 aan bedrijfsmiddelen. Deze heeft u in 2022 aangeschaft voor € 100.000. Uw investeringsaftrek bedroeg in 2022 € 16.784 (KIA-tabel 2022). Uitgedrukt in een percentage is dit 16,78% (€ 16.784 / € 100.000 x 100) De desinvesteringsbijtelling in 2023 is € 15.102 (16,78% van € 90.000).

Desinvesteringsbijtelling bij aftopping

Stel, u heeft in 2022 een elektrische bestelauto (code G3101) aangeschaft van € 50.000. Conform de Milieulijst 2022 komt € 11.000 niet aanmerking voor de MIA (afgetopt). U heeft in 2022 € 17.550 (45% x € 39.000) aan MIA ontvangen. In 2023 verkoopt u de bestelauto voor € 40.000. Omdat de MIA hierop in 2022 is afgetopt, mag u de desinvesteringsbijtelling van 45% berekenen over verkoopprijs / aankoopprijs x het in aanmerking genomen investeringsbedrag. In dit voorbeeld is dat: 45% x € 40.000 / € 50.000 x € 39.000 = € 14.040.

Plan uw desinvesteringen zodanig dat ze buiten de termijn van vijf jaar na de investeringsdatum vallen. Hierdoor voorkomt u terugbetaling als u tegen overdrachtsprijzen voor een bedrag van meer dan € 2.600 (2023) aan goederen vervreemdt (2022: € 2.400).

Bron: tipsenadvies.nl