(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Veel bedrijven hebben de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 nog niet volledig benut. Daar komt bij dat deze vrije ruimte voor 2024 verlaagd wordt.

Eindheffing. De vrije ruimte van de werkkostenregeling biedt werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen of verstrekkingen die eigenlijk belast moeten worden, toch onbelast te kunnen uitkeren. Met ingang van 2024 wordt deze vrije ruimte beperkt. Bij een overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80% belasting over het bedrag van de overschrijding.

Vrije ruimte in 2023 en 2024. In 2023 is de vrije ruimte in de werkkostenregeling nog 3% van de eerste € 400.000 aan loonsom en 1,18% van het meerdere. Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte verlaagd naar 1,92% van de eerste € 400.000 en 1,18% van het meerdere. Als uw loonsom meer is dan € 400.000, scheelt dat dus € 4.320 aan vrije ruimte. Tip.  Het kan daarom lonen om vergoedingen of verstrekkingen die u in 2024 wilt geven, naar voren te halen of om een factuur voor de kerstpakketten in 2023 te betalen en niet pas in januari 2024. Dat heeft uiteraard alleen zin als u momenteel nog niet alle vrije ruimte voor 2023 heeft benut.

Kerstpakketten. Op dit moment zijn veel werkgevers bezig met het uitzoeken van kerstpakketten. Als u een kerstpakket aan uw werknemers geeft, dan vallen de kosten daarvan in de vrije ruimte. De waarde van het kerstpakket is niet van belang, tenzij de waarde zo hoog is dat het niet gebruikelijk is om zo’n duur pakket cadeau te doen. De meeste werkgevers zullen echter proberen om de totale kosten te beperken, zodat deze binnen de vrije ruimte blijven.

Hoe zit het met de btw? Bij kerstpakketten geldt dat de btw die u hierover betaalt, niet altijd aftrekbaar is. Er geldt een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per ontvanger per boekjaar. Zijn uw jaarlijkse uitgaven aan personeelsvoorzieningen niet meer dan dit bedrag, dan mag u de btw hierover aftrekken. Let op.  Onder personeelsvoorzieningen vallen ook personeelsuitjes en andere cadeaus die u in 2023 aan uw werknemers heeft gegeven.

Bekijk of het mogelijk is om een eventueel overschot aan vrije ruimte te benutten door kosten naar voren te halen, bijv. door de eindejaarsgeschenken nog in 2023 te betalen.

 

Bron: Tips en advies.nl