(0515) 57 61 69 info@fic.nl
De energieprijzen rijzen de pan uit en het eind is voorlopig nog niet in zicht, als we alle berichten mogen geloven. Kunt u uw werknemer hiervoor wellicht een tegemoetkoming bieden? Eentje waarbij u ook nog eens duurzaam onderneemt?

Duurzaam ondernemen. Mogelijk liggen er al zonnepanelen op het dak van uw bedrijfspand. Verduurzaming is immers een hot item, nog los van de stijgende energieprijzen. Veel afnemers van diensten en producten, met name ook overheidsinstanties, prefereren meer en meer om zaken te doen met ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zou mooi zijn als u daarbij ook kunt wijzen op het feit dat u ook uw medewerkers in staat stelt daar hun steentje aan bij te dragen en zonder dat het u extra geld kost!

Geldlening van de zaak

Werknemer koopt zelf zonnepanelen. In deze variant stelt u uw werknemer in de gelegenheid door het afsluiten van een geldlening bij uw onderneming om zelf, privé, zonnepanelen op zijn eigen woning aan te schaffen.

Rente. U moet in beginsel een marktconforme rente in rekening brengen, maar deze is momenteel erg laag. Tip. Zelfs al zou u een nog lagere (of geen) rente bedingen, dan valt het verschil in de werkkostenregeling.

Aflossing lening. De werknemer zelf kan op dit moment nog steeds de btw op de investering geheel terugontvangen. Deze belastingteruggaaf kan hij al gebruiken als eerste aflossing op de lening. De rest kan in een aantal jaren worden afgelost door periodieke inhouding op het salaris. U bindt zo de werknemer ook aan uw onderneming, want u legt vast dat de werknemer bij uitdiensttreding de gehele restschuld in één keer moet aflossen. Uw werknemer bespaart maandelijks netto op zijn energierekening vanwege de lagere lasten en daarvan kan een bepaald gedeelte eveneens door u als aflossing worden ingehouden op het salaris. Maar het kan nog mooier.

Cafetariaregeling

Ruilen tegen € 2.400 netto? U kunt ook een zogenoemde ‘cafetariaregeling’ in het leven roepen. De werknemer ruilt dan vakantiedagen of brutoloon in voor maximaal € 2.400 netto op grond van de werkkostenregeling, als deze nog voldoende ruimte biedt. Ook een eventuele bonus of opslag kunt u aldus gebruiken. In plaats van deze bonus of opslag (waarover normaliter alle heffingen zijn verschuldigd) ontvangt de werknemer dan € 2.400 netto als bijdrage in de aanschaf van zonnepanelen op zijn woning. Waar normaliter zo’n opslag ook extra kosten voor u als werkgever inhoudt, bijv. voor de pensioenregeling of bij latere periodieke verhogingen, is deze € 2.400 nu gewoon netto voor de werknemer en bij uw BV fiscaal aftrekbaar. Medewerkers besparen aldus een nettobedrag op hun stroomkosten en u draagt ook buiten uw eigen onderneming mee aan de zo gewenste verduurzaming. Tip. Uw werknemer komt wellicht ook in aanmerking voor subsidie: als hij naast de aanschaf van de zonnepanelen in hetzelfde jaar ook bijv. spouwmuurisolatie laat aanbrengen. Als daarbij het energielabel van zijn woning verandert, krijgt hij mogelijk ook korting op zijn hypotheek.

Zonnepanelen aan werknemer verhuren

BV schaft zonnepanelen aan. Uw BV kan ook zonnepanelen verhuren aan uw werknemer. Deze betaalt de huur relatief eenvoudig uit de verlaging van zijn energiekosten. De huurinkomsten zijn bij uw BV belast en bij uw werknemer niet aftrekbaar. Let op. Omdat u de zonnepanelen ter beschikking stelt, is er helaas geen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek mogelijk. Wel komen de zonnepanelen bij uw BV voor afschrijving in aanmerking en, afhankelijk van het piekvermogen, voor Energie-investeringsaftrek (45,5%).

In plaats van een bonus of een opslag kunt u uw werknemer ook netto bevoordelen door de aanschaf van zonnepanelen. Dat kan via een lening, via de werkkostenregeling of door de verhuur van zonnepanelen aan uw werknemer. De rompslomp valt mee, zeker als u kunt aansluiten bij bestaande collectieven.
Bron: tipsenadvies.nl