(0515) 57 61 69 info@fic.nl

WAAR STA JE EN WAAR WIL JE NAAR TOE?

Bedrijfsadvies

Wij sparren met jou over de cijfers en je toekomstplannen. We denken mee in kansen en uitdagingen, maar verliezen de risico’s niet uit het oog. Onze adviezen zullen altijd gericht zijn op het behouden of bereiken van een gezonde financiële conditie. Daarbij horen vragen als: Hoe is de orderportefeuille? Heb je voldoende capaciteit of moet je uitbreiden of uitbesteden? Wat is de marge per product?

Wij geven je inzicht in de financiele situatie en de mogelijkheden.

F i C helpt je

Financieringsaanvraag inclusief prognose

Wij kijken met een bancaire blik naar de financieringsaanvragen. Door de aanvraag op de juiste wijze te presenteren is je slagingskans hoger tegen betere voorwaarden.

Opvolging, overname of juridische herstructurering

Een overname of opvolging vereist een zorgvuldige begeleiding. Er zijn veel varianten mogelijk. In een persoonlijk gesprek bespreken we de wensen en mogelijkheden, waarbij jij het tempo bepaalt. Ook een juridische herstructurering is meestal maatwerk. Samen met jou ontwikkelen we een toekomstbestendige visie.

Bedrijfsanalyse

Heb je het idee als ondernemer dat je resultaten verbeterd kunnen worden of dat je organisatie op slot zit? Met onze bedrijfskundige ervaring in diverse branches kunnen wij slagvaardig in beeld brengen waar de schoen wringt en oplossingen aandragen. Vragen zoals ‘Wat is je verdienmodel?’, ‘Is de markt nog toekomstbestendig?’ en ‘Hoe is de onderneming georganiseerd?’ zijn voor ons dagelijkse kost.

Soms maken wij op een praktische wijze gebruik van het SWOT model. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen). Door met een objectieve en onafhankelijke blik naar je onderneming te kijken krijg je verrassende inzichten en energie voor de toekomst!

Risicomanagement

Het is bekend dat je als ondernemers risico’s neemt. Dit hoort ook bij het ondernemen. Toch is het wijsheid om je risico’s in beeld te hebben, deze te minimaliseren en beheersbaar te houden. Dan pas is je organisatie in control!

Denk aan het updaten van leveringsvoorwaarden of het geven van duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan medewerkers in je organisatie.

 

Een financieel voorbeeld van risicomanagement is dat wij onze klanten adviseren om overliquiditeit in de werk BV als dividend uit te keren aan de holding. Uiteraard verzorgen wij hierbij een uitkeringstoets en bijbehorende verklaring. Dit in het kader van (toekomstige) bestuurdersaansprakelijkheid. Indien de werkmaatschappij weer liquiditeiten (tijdelijk) nodig heeft kan de holding het lenen. Wij adviseren dan dat er zekerheden worden verstrekt aan de holding.

 

Daarnaast gaan wij in overleg met de klant de zogenaamde intercompany verhoudingen (onderlinge rekening couranten) periodiek verrekenen, eventueel in combinatie met dividenduitkeringen zonder geldstromen. Hiermee voorkomen wij voor onze klanten latere risico’s bij mogelijke insolventie. Dit onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”.

Strategisch partner en business coach

Samen met de ondernemer ontwikkelen wij de strategie en vertalen dit naar heldere, praktische doelstellingen en een concreet actieplan. Wij verliezen het uiteindelijke doel, namelijk resultaatverbetering niet uit het oog.

Als ondernemer loop je ook af en toe met vraagstukken rond. Bijvoorbeeld: ‘Wat wil ik met mijn onderneming de aankomende drie jaren (groei of consolidatie)?’ en ‘Hoe ga ik dat realiseren?’, ‘Kan ik mijn werkzaamheden zo organiseren, zodat er meer balans is tussen werk en privé?’. In de rol van business coach helpen we jou (of je team/organisatie) graag deze interessante vraagstukken samen te onderzoeken.

7

Wij verliezen het uiteindelijke doel,
namelijk resultaatverbetering
niet uit het oog.

Auke van der Meer

Bedrijfsadviseur / Relatiebeheerder

 

 

Soms maken wij op een praktische wijze gebruik van het SWOT model. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen). Door met een objectieve en onafhankelijke blik naar je onderneming te kijken krijg je verrassende inzichten en energie voor de toekomst!

Fit voor de toekomst?

Als ondernemer loop je ook af en toe met vraagstukken rond. Bijvoorbeeld: ‘Wat wil ik met mijn onderneming de aankomende drie jaren (groei of consolidatie)?’ en ‘Hoe ga ik dat realiseren?’, ‘Kan ik mijn werkzaamheden zo organiseren, zodat er meer balans is tussen werk en privé?’.

In de rol van business coach helpen we jou (of je team/organisatie) graag deze interessante vraagstukken samen te onderzoeken.

Wij bieden structuur en overzicht, waardoor je weloverwogen keuzes kunt maken die je rendement verbeteren.

Pieter de Boer

Adviseur / Relatiebeheerder

TEAM bedrijfsadvies

Auke van der Meer

Pieter de Boer

Jort Strikwerda

Wat is de stand van zaken?

Door jarenlange ervaring als adviseurs en ondernemer heeft F i C veel expertise opgebouwd. Ons team wordt periodiek geschoold. Bij F i C staat de opdrachtgever centraal. Wij willen weten wat er bij de ondernemers speelt. Hierdoor kunnen wij toegevoegde waarde bieden. Dit is de kracht van samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen.

 

Interessante voordelen behalen

De fiscale spelregels hebben voor F i C geen geheimen. Daardoor kunnen we die slim en ‘ondernemervriendelijk’ toepassen bij de belastingaangiften. Voor ons is het de sport om de belastingaangifte voor jou – uiteraard binnen de regels – zo gunstig mogelijk te maken.

Wind in de zeilen met F i C!