Bedrijfsadvies

Onze rol gaat verder dan rapportages en fiscaal advies. Wij sparren met onze klanten over de cijfers en de toekomstplannen. Wij denken mee in kansen en uitdagingen, maar verliezen de risico’s niet uit het oog. Vragen zoals ‘Hoe is de orderportefeuille?’, ‘Heeft de klant voldoende capaciteit of moet hij/zij uitbesteden?’ of ‘Wat is de marge per product?’ zijn voor ons vanzelfsprekend.

Ondernemersvragen

Het adviseren van ondernemers is ons tweede natuur. Voor onder andere de volgende vraagstukken geven wij je advies op maat:

Het verzorgen van complete financieringsaanvragen inclusief prognoses

Wij kijken met een (bancaire en financiële) blik naar de financieringsaanvragen. Door de aanvraag op de juiste wijze te presenteren is de slagingskans hoger tegen betere voorwaarden.

Opvolging- en overnames en/of juridische herstructurering

Een overname of opvolging heeft veel invloed op de toekomst en vereist daarom een zorgvuldige begeleiding. Er zijn vele varianten mogelijk. Tijdens persoonlijk onderhoud bespreken wij de wensen en mogelijkheden, waarbij de opdrachtgever het tempo bepaalt. Ook een juridische herstructurering is veelal maatwerk. Met een toekomstbestendige visie gaan wij hier samen met jou mee aan de slag.

Bedrijfsanalyses

Heb je het idee als ondernemer dat je resultaten verbeterd kunnen worden of dat je organisatie op slot zit? Met onze bedrijfskundige ervaring in diverse branches kunnen wij slagvaardig in beeld brengen waar de schoen wringt en oplossingen aandragen. Vragen zoals ‘Wat is je verdienmodel?’, ‘Is de markt nog toekomstbestendig?’ en ‘Hoe is de onderneming georganiseerd?’ zijn voor ons dagelijkse kost.

Soms maken wij op een praktische wijze gebruik van het SWOT model. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen). Door met een objectieve en onafhankelijke blik naar je onderneming te kijken krijg je verrassende inzichten en energie voor de toekomst!

(Strategisch) sparringpartner en business coach

Samen met de ondernemer ontwikkelen wij de strategie en vertalen dit naar heldere, praktische doelstellingen en een concreet actieplan. Wij verliezen het uiteindelijke doel, namelijk resultaatverbetering niet uit het oog.

Als ondernemer loop je ook af en toe met vraagstukken rond. Bijvoorbeeld: ‘Wat wil ik met mijn onderneming de aankomende drie jaren (groei of consolidatie)?’ en ‘Hoe ga ik dat realiseren?’, ‘Kan ik mijn werkzaamheden zo organiseren, zodat er meer balans is tussen werk en privé?’. In de rol van business coach helpen we jou (of je team/organisatie) graag deze interessante vraagstukken samen te onderzoeken.

Risicomanagement

Het is bekend dat je als ondernemers risico’s neemt. Dit hoort ook bij het ondernemen. Toch is het wijsheid om je risico’s in beeld te hebben, deze te minimaliseren en beheersbaar te houden. Dan pas is je organisatie in control!

Denk aan het updaten van leveringsvoorwaarden of het geven van duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan medewerkers in je organisatie.

Een financieel voorbeeld van risicomanagement is dat wij onze klanten adviseren om overliquiditeit in de werk BV als dividend uit te keren aan de holding. Uiteraard verzorgen wij hierbij een uitkeringstoets en bijbehorende verklaring. Dit in het kader van (toekomstige) bestuurdersaansprakelijkheid. Indien de werkmaatschappij weer liquiditeiten (tijdelijk) nodig heeft kan de holding het lenen. Wij adviseren dan dat er zekerheden worden verstrekt aan de holding.

Daarnaast gaan wij in overleg met de klant de zogenaamde intercompany verhoudingen (onderlinge rekening couranten) periodiek verrekenen, eventueel in combinatie met dividenduitkeringen zonder geldstromen. Hiermee voorkomen wij voor onze klanten latere risico’s bij mogelijke insolventie. Dit onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”.

Advies inzake verbeteren processen met behulp van digitalisering en automatisering

Door onze brede expertise signaleren wij mogelijkheden bij organisaties om processen te optimaliseren en/of te standaardiseren. In nauwe samenwerking met (business) IT partners kan met behulp van bestaande automatisering flinke kostenreducties worden gerealiseerd. Je kunt hierbij denken aan reductie van personeelskosten.

Snel en daadkrachtig

Wij zijn praktisch, flexibel en hanteren korte lijnen. Hiermee kunnen we snel en daadkrachtig schakelen. Uit eigen ervaring snappen wij dat je tijdig en periodiek inzicht nodig hebt om goede beslissingen te maken. Met onze oplossings- en resultaatgerichte instelling helpen wij onze klant het beoogde doel te bereiken.

Helder en duidelijk 

Wij gebruiken geen moeilijke termen. We spreken de taal van de ondernemer, helder en duidelijk. En als wij afspreken ‘binnen twee dagen’, maken wij dit ook waar. Afspraak is afspraak. Onze periodieke werkzaamheden worden vooraf vastgelegd in een abonnement. Dit voorkomt onnodige discussie.

Bij deze klanten is F i C onder andere betrokken