(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Wat is de stand van zaken?

Rapportages

Weet jij de ontwikkeling van de omzet per klant, marges en kosten per periode? Tijdig bijsturen kan alleen met actueel inzicht in je cijfers. Met onze jarenlange ervaring in accountancy en bedrijfsleven begrijpen wij dit als geen ander.

F i C maakt zowel jaarrapportages als tussentijdse cijfers voor haar klanten. De rapportages maken we klant- en branchespecifiek met bijbehorende kengetallen en KPI’s en last but not least duidelijke grafieken. We maken vergelijkingen met de begroting en/of voorgaande perioden. Niet te vergeten de forecast voor aankomende periode, bijvoorbeeld ontwikkeling orderportefeuille. Met deze managementinformatie kun je aan de juiste knoppen draaien. Dit inzicht geeft rust in je organisatie.

F i C is betrokken en alert en helpt je

de cijfers te interpreteren.

F i C levert je

Periodieke rapportages

Rapportages per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar

Voortschrijdend inzicht

Voortschrijdend inzicht in zowel de resultatenrekening als de balans per periode

Kengetallen

Branche specifieke kengetallen en KPI’s, gezamenlijk te bepalen

Grafieken

Duidelijke grafieken waarin de ontwikkelingen in één oogopslag duidelijk zijn

7

F i C geeft je inzicht en rust

Als outsider hebben wij het inzicht en overzicht in je onderneming gelijk als een insider. Dat geeft rust, zodat jij kunt doen waar je goed in bent: Ondernemen

Mark de Vries

Relatiebeheerder / Interne zaken

Een luisterend oor, betrokkenheid en de persoonlijke aandacht.
Dat is wat onze klanten waarderen aan ons kantoor.

Saskia Bonthuis

Financieel en fiscaal medewerker

Tijdig en regelmatig inzicht is belangrijk.

TEAM RAPPORTAGES

Elly van der Ploeg

Saskia Bonthuis

Mark de Vries

WIJ WERKEN O.A. MET ONDERSTAANDE SOFTWARE PAKKETTEN

Doordat F i C altijd actuele tussentijdse cijfers heeft en een forecast maakt voor de komende maanden, weten we waar we staan en kunnen we bijtijds sturen. Die praktische en resultaatgerichte benadering is voor ons veel belangrijker dan de jaarrekening.

Roelof Bos

Directeur, Bos Konstruktie- en Machinebouw B.V.

Interessante voordelen behalen

De fiscale spelregels hebben voor F i C geen geheimen. Daardoor kunnen we die slim en ‘ondernemervriendelijk’ toepassen bij de belastingaangiften. Voor ons is het de sport om de belastingaangifte voor jou – uiteraard binnen de regels – zo gunstig mogelijk te maken.

Waar sta je en waar wil je naar toe?

Wij gebruiken geen moeilijke termen. We spreken de taal van de ondernemer, helder en duidelijk. En als wij afspreken ‘binnen twee dagen’, maken wij dit ook waar. Afspraak is afspraak. Onze periodieke werkzaamheden worden vooraf vastgelegd in een abonnement. Dit voorkomt onnodige discussie.

 

Wind in de zeilen met F i C!