(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving. Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) maakt de overheid het investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk. Het budget voor de MIA/Vamil bedraagt voor 2024 in totaal € 217 miljoen. De MIA kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt bovenop de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Met de Vamil kan tot 75% van de investeringskosten worden afgeschreven.

Milieulijst. Voor 2024 zijn 243 bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

Het budget voor de MIA/Vamil bedraagt voor 2024 in totaal € 217 miljoen. De MIA kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. De nieuwste Milieulijst is aanzienlijk aangepast.

Bron: Tips en advies