(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Bij een schenking op papier wordt de uitbetaling van de schenking uitgesteld. De schenker heeft hierdoor een schuld en de ontvanger krijgt een vordering. Hierdoor heeft deze schenking ook gevolgen voor de box 3-heffing. Hoe zit dit?

Schenking op papier

Aan kind(eren). Bij een schenking op papier heeft u de mogelijkheid een bedrag aan uw kind(eren) te schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. U krijgt als schenker een schuld aan uw kind en uw kind krijgt een vordering op u. Deze vordering is veelal pas opeisbaar bij uw overlijden.

Vereisten. Een papieren schenking moet aan twee vereisten voldoen. Allereerst moet de schenking worden vastgelegd in een notariële akte. Daarnaast moet u aan uw kind jaarlijks minimaal 6% rente betalen over het geschonken bedrag.

Besparing erfbelasting

Over deze papieren schenking is uw kind na aftrek van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (in 2024: € 6.633) tot een bedrag van € 152.368 10% schenkbelasting verschuldigd en over het meerdere 20% (2024). Tip.  Doordat de schuld bij uw overlijden echter in mindering gebracht mag worden op het saldo van uw nalatenschap, is uw kind naar verwachting minder erfbelasting verschuldigd.

Voorbeeld

Rijk schenkt aan zijn dochter Julia op papier € 100.000. Na aftrek van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling moet zij over een bedrag van € 93.367 10% schenkbelasting betalen, zijnde € 9.336. Ervan uitgaande dat het vermogen van Rijk bij zijn overlijden meer dan € 152.368 bedraagt, levert deze papieren schenking een belastingvoordeel op van 10%, oftewel € 10.000.

Onbelaste vermogensoverheveling. Tevens moet Rijk jaarlijks 6% rente betalen over de schuld van € 100.000, in dit geval € 6.000 (€ 100.000 x 6%). Deze rentebetaling vormt een jaarlijkse onbelaste vermogensoverheveling en levert een toekomstige besparing op de nalatenschap van Rijk op van 20%, zijnde € 1.200 (€ 6.000 x 20%).

Box 3

Nog wel zo interessant? De schenking op papier heeft ook gevolgen voor de box 3-heffing. Door de wijzigingen en onzekerheid van de belastingheffing in box 3 is het de vraag of een papieren schenking nog altijd interessant is.

Forfaitair rendement. Op basis van de voorlopige tarieven voor 2024 wordt verondersteld dat Julia een rendement haalt van 6,04% op haar vordering, terwijl de fictieve rente bij Rijk op de schuld maar 2,47% is. Op familieniveau betekent dit dus een hogere belasting; de belastingdruk bij Julia is hoger dan de fiscale aftrekpost bij Rijk.

Voorbeeld

Vordering. Julia is, zonder rekening te houden met eventueel ander vermogen en het heffingsvrije vermogen, € 2.174 box 3-heffing verschuldigd over haar vordering van € 100.000. Dit is 36% x (6,04% x € 100.000).

Schuld. Rijk heeft daarentegen, zonder rekening te houden met de schuldendrempel, maar een aftrekpost van € 889. Dit levert dus een belastingnadeel op van € 1.285 (€ 2.174 -/- € 889).

Voordeel of nadeel? Het jaarlijkse voordeel van € 1.200 dat wordt behaald door de onbelaste rentebetaling, is dus vrijwel gelijk aan het jaarlijkse belastingnadeel van € 1.285 in box 3. Hier staat echter wel tegenover dat de papieren schenking nog steeds een besparing van 10% oplevert ten aanzien van de te betalen erfbelasting bij het overlijden van Rijk.

Herroepingsclausule

Notariële akte. Door de wijzigingen en de onduidelijkheid over box 3 kunt u twijfelen over het al dan niet schenken op papier. Want wat als achteraf blijkt dat u veel meer belasting verschuldigd bent dan verwacht? U kunt er dan voor kiezen om een zogenoemde ‘herroepingsclausule’ in de notariële akte op te laten nemen. Op basis van deze clausule kunt u de papieren schenking terugdraaien als het fiscaal nadeliger uitpakt dan u had verwacht.

Werkelijk rendement

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het werkelijke rendement wordt belast in box 3. Dit staat op de planning voor 2027. Dit zou betekenen dat de rentebaten belast zijn en de rentelasten aftrekbaar zijn. Hierdoor worden de gevolgen voor de schenking op papier weer terug in evenwicht gebracht.

Door de gewijzigde box 3-heffing is het de vraag of een schenking op papier nog altijd fiscaal voordelig is. Er moet een vergelijking worden gemaakt tussen enerzijds de eenmalige besparing van 10% erfbelasting en anderzijds de jaarlijkse box 3-heffing.

Bron: Tips en advies