(0515) 57 61 69 info@fic.nl

In 2024 kunt u als werkgever alle zakelijke kilometers die uw werknemer reist, onbelast vergoeden tegen € 0,23 per kilometer. Dat bedrag geldt ook voor woon-werkverkeer.

Verplicht? Met ingang van 2024 is het onbelaste kilometerbedrag verhoogd van € 0,21 naar € 0,23. U bent meestal niet verplicht om deze hogere vergoeding te betalen, tenzij de cao u daartoe verplicht.

Vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. U mag uw werknemer een vaste onbelaste vergoeding per maand betalen (gerichte vrijstelling) als hij voor zijn werk naar een vaste plek reist. De hoogte van de vaste vergoeding mag u baseren op het aantal keren in een jaar dat de werknemer vermoedelijk reist. Tip.  Als dat lastig in te schatten is, mag u de hoogte van de vaste onbelaste vergoeding ook bepalen met een praktische methode. U gaat dan uit van 214 reisdagen per jaar (daarbij is al rekening gehouden met vakantie-, feest- en ziektedagen). De werknemer moet wel minimaal 128 dagen per jaar naar de werkplek reizen. Als de werknemer niet op vijf dagen per week naar de werkplek reist, moet u de aantallen van 214 en 128 naar evenredigheid toepassen.

Voorbeeld 1.Als uw werknemer op 20 kilometer van kantoor woont en drie dagen per week naar kantoor reist en vast twee dagen per week thuiswerkt, dan kunt u in 2024 een maandelijkse onbelaste reiskostenvergoeding betalen van € 98,44 (20 kilometer x 2 x 214 x (3 / 5) x € 0,23 / 12 maanden).Tip.  Voor de thuiswerkdagen kunt u een vergoeding van € 2,35 per dag betalen: 214 x (2 / 5) x € 2,35 / 12 maanden = € 16,76.

Voorbeeld 2.Als deze werknemer normaal gesproken vijf dagen per week op kantoor werkt, maar door incidenteel thuiswerken uiteindelijk gemiddeld maar drie dagen per week op kantoor was, kan hij een hogere onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen. Omdat deze werknemer voldoet aan de 128-dagen eis, kan hij een vergoeding krijgen die is gebaseerd op vijf dagen per week reizen, in dit geval € 164,07 per maand (20 kilometer x 2 x 214 x € 0,23 / 12 maanden).Let op.  Voor de thuiswerkdagen mag u dan geen thuiswerkvergoeding uitkeren.

Openbaar vervoer. Als uw werknemer met het openbaar vervoer reist, dan kunt u altijd de werkelijke kosten onbelast vergoeden. U kunt er ook voor kiezen om de werknemer een abonnement te verstrekken of te geven. Ook dat blijft onbelast.

De onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke reizen is per 2024 verhoogd van € 0,21 naar € 0,23. U bent in de meeste gevallen niet verplicht dit hogere bedrag te betalen.

Bron: Tips en advies.nl