(0515) 57 61 69 info@fic.nl

Prinsjesdag 2024: Belangrijke Fiscale Veranderingen voor Ondernemers

Dit jaar brengt Prinsjesdag en de Miljoenennota voor ondernemers enkele significante wijzigingen in de Nederlandse belastingwetgeving. Deze veranderingen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op uw financiële planning en besluitvorming. Hier zijn de belangrijkste punten om in gedachten te houden:

 1. Verlaging MKB Winstvrijstelling: De MKB winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%. Dit kan betekenen dat ondernemers een hoger belastbaar inkomen zullen hebben en mogelijk meer belasting moeten betalen.

 2. Zelfstandigenaftrek Verlaging: De zelfstandigenaftrek wordt in de komende jaren geleidelijk verlaagd. In 2023 bedraagt deze €5.030, maar dit zal in 2024 dalen tot €3.750. Voor 2025 en 2026 zijn verdere verlagingen gepland. Dit kan gevolgen hebben voor zelfstandige ondernemers.

 3. Inkomstenbelasting en Bodemwaarde: In de inkomstenbelasting wordt de bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik verhoogd naar 100% van de WOZ-waarde. Dit was voorheen 50%. De bodemwaarde geeft aan tot hoe ver afgeschreven kan worden, wat een impact kan hebben op afschrijvingsmogelijkheden.

 4. Opsplitsing in Schijven Box 2 Belasting: Box 2 belastingheffing, met betrekking tot dividenduitkeringen, wordt opgesplitst in twee schijven. De eerste schijf belast dividenduitkeringen tot €67.000 tegen 24,5%, terwijl de tweede schijf belastingen heft op dividenduitkeringen boven €67.000 tegen 31%. Fiscale partners kunnen deze schijf tweemaal toepassen.

 5. Vennootschapsbelasting Tarieven: In 2024 blijven de tarieven en schijven voor de vennootschapsbelasting ongewijzigd ten opzichte van 2023. Resultaten tot €200.000 worden belast tegen 19%, terwijl het meerdere boven €200.000 wordt belast tegen 25,8%.

Prinsjesdag 2024: Belangrijke Veranderingen voor Werkgevers

Voor werkgevers zijn er ook enkele opmerkelijke wijzigingen in de wetgeving voor 2024:

 1. Kilometervergoeding: De onbelaste kilometervergoeding wordt verhoogd van €0,21 naar €0,23 per kilometer. Dit kan gunstig zijn voor werknemers die reiskosten declareren.

 2. Werkkostenregeling: De tijdelijke verruiming in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vervalt. Voor 2024 bedraagt de vrije ruimte 1,92% van de loonsom tot €400.000 en 1,18% voor het meerdere boven €400.000. Werkgevers moeten rekening houden met deze verandering bij het aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden.

 3. Minimumloon: Vanaf 2024 moet het wettelijke minimumloon per uur worden vastgesteld. Dit betekent dat maand-, week- of daglonen niet langer worden gebruikt bij de berekening van het minimumloon.

 4. Loonkostenvoordeel (LKV): Het LKV voor ouderen wordt naar verwachting per 2026 afgeschaft. Werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben, moeten hier rekening mee houden bij hun personeelsbeleid.

 5. Lage-Inkomensvoordeel (LIV): De bovengrens van het uurlooncriterium voor het LIV gaat van 125% naar 104% van het wettelijk minimumloon. Dit kan gevolgen hebben voor werkgevers die werknemers met lage inkomens in dienst hebben.

Prinsjesdag 2024: Overige Belangrijke Wijzigingen

Er zijn ook enkele andere relevante veranderingen die in overweging moeten worden genomen:

 1. Schenkingsvrijstelling Eigen Woning: De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. In 2023 was deze vrijstelling al verlaagd van €106.671 naar €28.947, wat betekent dat de mogelijkheden voor belastingvrije schenkingen beperkter zullen worden.

 2. Energie-investeringsaftrek (EIA): De EIA wordt in 2024 verlaagd naar 40%, vergeleken met 45,5% in 2023. Dit kan van invloed zijn op investeringen in energiezuinige apparatuur en technologieën.